Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Oferta dydaktyczna

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest autonomiczną uczelnią publiczną. W Uczelni kształci się ponad 10 tys. studentów na następujących poziomach i formach kształcenia:

 • studia pierwszego stopnia  [inżynierskie lub licencjackie]
  • stacjonarne – 26 kierunków
  • niestacjonarne – 18 kierunków
 • studia drugiego stopnia
  • stacjonarne – 24 kierunki
  • niestacjonarne – 18 kierunków
 • studia trzeciego stopnia [doktoranckie] – w zakresie ośmiu dyscyplin naukowych, także stacjonarne i niestacjonarne,
 • studia podyplomowe,
 • kursy dokształcające.

W zależności od kierunku, studia pierwszego stopnia trwają 3 lub 3.5 roku, a drugiego stopnia 1.5 lub 2 lata. Studia doktoranckie są 4. letnie, natomiast podyplomowe i kursy dokształcające najczęściej jednoroczne, w tym w zakresie przygotowania pedagogicznego i wiejskiego gospodarstwa domowego.

W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i europejskim. Działa program Most-AR, w ramach którego studenci od trzeciego roku mogą studiować przez semestr lub jeden rok w innej polskiej uczelni rolniczej lub przyrodniczej.
Na poziomie międzynarodowym wymiana studentów jest organizowana m. in. dzięki programom Erasmus+

ZałącznikRozmiar
oferta dydaktyczna 2016-17 na www.doc104 KB
Liczba studentow i absolwentow Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu_www.doc32 KB