Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych oraz materiałów opatrunkowych i medycznych dla UCMW Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - postępowanie powtórzone