Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Sprawozdania z badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej realizowanych w ramach dotacji MRiRW

 

2008

 

 • prof. dr hab. Zbigniew Broda - zadanie 1 (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR hn - 4040 dec - 27/08 z dn. 05. 09. 2008 rok - czytaj całość
 • prof. dr hab. Zbigniew Broda - zadanie 2 (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR hn - 4040 dec - 27/08 z dn. 05. 09. 2008 rok - czytaj całość
 • prof. dr hab. Wiesław Pilarczyk (Kat. Metod Matematycznych i Statystycznych) nr Decyzji - HOR hn - 4040 dec - 28/08 z dn. 03.09.2008 rok - czytaj całość
 • prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (Kat. Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej) nr Decyzji - HOR hn - 4040 dec - 29/08 z dn. 05.09.2008 rok - czytaj całość
 • prof. dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR hn -4040 dec-30/08 z dn. 03.09.2008 rok - czytaj całość
 • prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR - 4040 dec -31/08 z dn. 03.09.2008 rok - czytaj całość
 • prof. dr hab. Piotr Goliński (Kat. Łąkarstwa) nr Decyzji - HOR hn - 4040 dec -32/08 z dn. 03.09.2008 rok. - czytaj całość

2009

 

 • prof. dr hab. Zbigniew Broda - kukurydza (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR hn - 4040 dec - 15/09 czytaj całość
 • prof. dr hab. Zbigniew Broda - żyto (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR hn - 4040 dec - 15/09 - czytaj całość
 • prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (Kat. Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej) nr Decyzji - HOR hn - 4040 dec - 17/09 - czytaj całość
 • prof. dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR hn -4040 dec-30/08 - czytaj całość
 • prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR - 4040 dec -31/08 - czytaj całość
 • prof. dr hab. Piotr Goliński (Kat. Łąkarstwa) nr Decyzji - HOR hn - 4040 dec -32/08 - czytaj całość

2010

 

 • prof. dr hab. Zbigniew Broda - zadanie nr 23 - żyto (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR hn - 078 dec - 14/10 z dn. 14 kwietnia 2009 rok - czytaj całość
 • prof. dr hab. Zbigniew Broda - zadanie 77 - kukurydza (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR hn - 078 dec - 14/10 z dn. 14 kwietnia 2010 rok - czytaj całość
 • prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (Kat. Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej) nr Decyzji - HOR hn - 078 dec - 12/10 z dn. 14 kwietnia 2010 rok - czytaj całość
 • prof. dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR hn - 078 dec - 15/10 z dn. 14 kwietnia 2010 rok - czytaj całość
 • prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR - 078 dec - 13/10 z dn. 14 kwietnia 2010 rok - czytaj całość
 • prof. dr hab. Piotr Goliński (Kat. Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego) nr Decyzji - HOR hn - 078 dec - 11/10 z dn. 16 kwietnia 2010 rok. - czytaj całość

2011

 

 • prof. dr hab. Zbigniew Broda - zadanie nr 24 ( Kat. Genetyki i Hodowli Roślin) nr Decyzji - HOR hn 801 - 27/11 z dn. 13 kwietnia 2011 roku - czytaj całość
 • prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski - zadanie nr 60 (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin), nr Decyzji - HOR hn 801 - 26/11 z dnia 13 kwietnia 2011 roku - czytaj całość
 • prof. dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz - zadanie nr 59 ( Kat. Genetyki i Hodowli Roślin), nr Decyzji - HOR hn 801 - 24/11 z dnia 13 kwietnia 2011 roku - czytaj całość
 • dr hab. Jerzy Nawracała - zadanie nr 17 (Kat. Genetyki i Hodowli Roślin), nr Decyzji - HOR hn 801 -25/11 z dnia 13 kwietnia 2011 roku -czytaj całość

2012

 • Prof. dr hab. Zbigniew Weber – zadanie nr 26 (Katedra Fitopatologii) – Decyzja nr HOR hn – 15/12 – czytaj całość
 • Prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski – zdanie nr 60 (Katedra Genetyki i Hodowli Roślin) – Decyzja nr HOR hn 801 – 17/12 – czytaj całość
 • Prof. dr hab. Zbigniew Broda – zadanie nr 24 (Katedra Genetyki i Hodowli Roślin) – Decyzja nr HOR hn -801-14/12- czytaj całość
 • Prof. dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz – zadanie nr 59 (Katedra Genetyki i Hodowli Roślin) – Decyzja nr HOR hn 801-16/12 – czytaj całość
 •  Dr hab. Jerzy Nawracała – zadanie nr 17 (Katedra Genetyki i Hodowli Roslin) – Decyzja nr HOR hn 801-13/12 – czytaj całość

 

2013
 
 • Prof. dr hab. Zbigniew Weber – zadanie nr 26 (Katedra Fitopatologii) – Decyzja nr HOR hn – 801-13/13 – czytaj całość
 • Prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski – zdanie nr 60 (Katedra Genetyki i Hodowli Roślin) – Decyzja nr HOR hn 801 – 17/13 – czytaj całość
 • Prof. dr hab. Zbigniew Broda – zadanie nr 24 (Katedra Genetyki i Hodowli Roślin) – Decyzja nr HOR hn -801-5/13- czytaj całość
 • Prof. dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz – zadanie nr 59 (Katedra Genetyki i Hodowli Roślin) – Decyzja nr HOR hn 801-16/13 – czytaj całość
 • Dr hab. Jerzy Nawracała – zadanie nr 17 (Katedra Genetyki i Hodowli Roslin) – Decyzja nr HOR hn 801-18/13 – czytaj całość