Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Informacje z otwarcia ofert

Data ogłoszenia
Sukcesywne dostawy gazów technicznych, specjalnych, mieszanek kalibracyjnych oraz ciekłego azotu dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Informacja z otwarcia ofert 2019-04-17 11:18
Informacja z otwarcia ofert po uwzględnieniu poprawek rachunkowych - usługa całodobowej ochrony osób i mienia 2019-04-16 11:07
Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019-04-15 12:11
Usługa opracowania bazy danych niezawodności połączeń meblowych 2019-04-12 12:50
Dostawa tomografu do analizy drzew 2019-04-10 13:18
Sukcesywny wynajem autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług transportowych podczas zajęć edukacyjnych w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników - Informacja z otwarcia ofert po uwzględnieniu poprawek 2019-04-08 14:02
Sukcesywny wynajem autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług transportowych podczas zajęć edukacyjnych w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników 2019-04-03 13:36
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby zajęć realizowanych w ramach inicjatywy Uniwersytet Młodych Przyrodników 2019-03-29 14:15
Dostawa tensjometru z modułem topograficznym 3D - Informacja z otwarcia ofert 2019-03-26 10:23
Pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego - liczba części: 2 2019-03-25 14:52
Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych niezbędnych do prowadzenia remontów obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Informacja z otwarcia ofert 2019-03-22 13:38
Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń zgodnie z zakresem merytorycznym projektów pt. „Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” oraz „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwe 2019-03-21 16:30
Sukcesywna dostawa standardowych odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Informacja z otwarcia ofert po uwzględnieniu poprawek 2019-03-18 15:22
Sukcesywna dostawa standardowych odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Informacja z otwarcia ofert 2019-03-13 13:38
Pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego - liczba części: 2 2019-03-05 13:52
Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet oraz szkła laboratoryjnego dla j.o. UPP - liczba części 3 2019-02-22 16:57
Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu zajęć z kompetencji miękkich zgodnie z zakresem merytorycznym projektów - liczba części 2 2019-01-17 14:41
Świadczenie usług medycznych dla pracowników i studentów UPP - liczba części 2 2018-12-18 14:13
Świadczenie usługi opracowania i druku materiałów do realizacji zajęć w ramach projektów prowadzonych na UPP 2018-12-14 14:24
Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, drukarek i monitorów 2018-12-12 13:05
Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych, tabletów dotykowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych 2018-12-12 13:03
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2018-12-07 14:18
Dostawa nawozów polifoski NPK, mocznika nawozowego, polidapu, polifoski i saletry amonowej dla UPP RGD Swadzim 2018-12-06 13:52
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERRT - po uwzględnieniu poprawek rachunkowych - dla częsci 5 - odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny dla KGiPHZ UPP 2018-12-06 12:58
Wykonanie renowacji elewacji i izolacji przeciwwilgociowych budynku Chemii Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2018-11-30 11:28
Zakup kombajnu zbożowego z ośmiorzędową przystawką do zbioru kukurydzy dla UPP - RGD Swadzim 2018-11-29 13:59
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2018-11-19 13:44
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego soprzętu laboratoryjnego dla KGiPHZ UPP 2018-11-19 13:43
Wykonanie remontu - wymiany trzech dźwigów osobowych w D.S. JURAND ul. Piątkowska 94.3A w Poznaniu 2018-11-06 13:04