Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Opis projektów zgłoszonych do realizacji z badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej na lata 2014 – 2020