Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Zamówienia z wolnej ręki

Data ogłoszenia Data składania
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 2019-04-24 07:51
WYNIK-Dostawa fotometru słonecznego 2019-04-09 13:58
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - WYNIK- szkolenie uprawnień elektrycznych 2019-03-25 12:37
KURS INSEMINACYJNY - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2019-03-20 13:59
Wynik - Dostawa modułu pomiaru wymiany netto H₂O i CO₂ miedzy ekosystemem a atmosferą 2019-03-14 10:56
WYNIK POSTĘPOWANIA - kurs opracy na drzewach 2019-03-06 08:54
WYNIK UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - PRAKTYCZNE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI W OPARCIU O SYSTEMY SYMFONIA, OPTIMA 2019-02-27 13:57
WYNIK UNIEWAŻNIENEI POSTĘPOWANIA - DORADCA ROLNY 2019-02-27 13:56
WYNIK UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - DORADZTWO W STOSOWANIU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 2019-02-27 13:55
WYNIK UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - DORADCA ROLNY 2019-02-27 14:13
Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji 2019-02-26 13:47
Wynik - Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. Najlepsi z natury Zintegrowany Program Rozwoju 2019-02-25 13:14
WYNIK - Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. Najlepsi z natury Zintegrowany Program Rozwoju UPP - audyto 2019-02-21 15:57
Dostawa fotometru słonecznego 2019-02-07 12:31 2019-02-22
Dostawa modułu pomiaru wymiany netto H₂O i CO₂ miedzy ekosystemem a atmosferą 2019-02-06 12:36 2019-02-22
usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu - kurs inseminacyjny 2019-01-11 11:23 2019-01-30
usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem meryt. projetku - pełnomocnnik ds. zarządza 2019-01-11 11:29 2019-01-30
usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu - kurs korekcji raci 2019-01-11 11:35 2019-01-29
usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu - dobra pratyka labo 2019-01-11 11:40 2019-01-29
usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu - praktyczne prowadz 2019-01-11 11:28 2019-01-29
usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu - kurs pracy na drze 2019-01-11 11:33 2019-01-28
usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu - doradca rolny 2019-01-11 11:38 2019-01-28
usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu - Uprawnienia Elekt 2019-01-11 11:25 2019-01-31
usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu - mechanik operator 2019-01-11 11:31 2019-01-30
usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu - doradztwo w stosow 2019-01-11 11:37 2019-01-28
usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu - audytor energetycz 2019-01-11 11:41 2019-01-31
Obsługa dostępu Uczelnianej Sieci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN, w tym do zasobów sieci 2018-12-15 16:12 2018-12-21