Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy Pzp art. 4d ust. 1 pkt 1 - dla nauki