Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility „DEBATA O DRZEWACH” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„DEBATA O DRZEWACH”

 CZYLI DYSKUSJA O GOSPODARCE TERENAMI ZIELONYMI W POZNANIU

W Inkubatorze Kultury Pireus 2 marca 2020 roku odbyła się publiczna debata dotyczącą prawidłowego zarządzania terenami zielonymi w mieście. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób. Byli wśród nich społecznicy i ekolodzy m.in. z Partii Zielonych, Centrum Promocji Ekorozwoju i Koalicji ZaZieleń Poznań, a także leśnicy z Zakładu Lasów Poznańskich i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dr. inż. Pawła Strzelińskiego z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który przybliżył zebranym prowadzoną przez Zakład Lasów Poznańskich działalność w przestrzeni Miasta Poznania. Naukowiec przedstawił zasady prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, w której funkcje produkcyjne ustępują ważniejszym ochronnym i społecznym. Następnie Łukasz Polakowski z Zakładu Lasów Poznańskich przedstawił m.in. przyczyny zamierania drzew w lasach Poznania, związane z sadzeniem w latach powojennych gatunków niezgodnych z siedliskiem na gruntach wcześniej użytkowanych rolniczo i zmianami klimatycznymi (obniżanie się poziomu wód gruntowych, długotrwałe susze). Zapewnił, że lasy komunalne są najlepiej chronioną formą zieleni wysokiej, której trwałość gwarantują ustawy, zarządzenia, instrukcje i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Podczas dyskusji z mieszkańcami poruszono także problemy wycinki w Lasku Marcelińskim oraz w obszarach leśnych w dolinie Szklarki. Ponadto rozwinięto tematykę „Programu adaptacji lasów komunalnych do zmian klimatycznych” oraz prac Zespołu ds. adaptacji lasów komunalnych Miasta Poznania do zmian klimatycznych. Zwrócono również uwagę na rolę edukacji przyrodniczo-leśnej młodzieży w szkołach. Inicjatorem spotkania był poznański poseł Franciszek Sterczewski. Zapowiadane są kolejne debaty.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY