Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 70 lat Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

70 lat Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej UPP

Biblioteka uniwersytecka to miejsce, gdzie spotykają się nauka, wiedza i literatura, tworząc silne fundamenty dla rozwoju naukowego i twórczego myślenia. To przestrzeń, w której naukowcy i studenci poszukują informacji i materiałów, poszerzając horyzonty i pogłębiając swoje umiejętności poznawcze.  Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu miejsce takie funkcjonuje od 70 lat.

 

 

W tym roku celebrujemy jubileusz istnienia Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej UPP, gdyż oficjalnym dniem uruchomienia Biblioteki Głównej był 1 stycznia 1953 r.  Nadzór nad jej organizacją powierzono doc. dr. Marianowi Wachowskiemu, który organizował księgozbiór z rozproszonych zbiorów Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, Studium Ogrodniczego i innych.

Krok po kroku Biblioteka nabierała formy i znaczenia. Na koniec roku 1953, dysponując dwoma pokojami o łącznej powierzchni około 40 m2 w budynku Katedry Chemii Rolnej, zaczynała swoją podróż przez świat książek. Powstał pierwszy katalog biblioteki, a wraz z nim inwentarz przybytków. Dopiero w 1957 r., czasopisma zaczęły być systematycznie katalogowane, co ułatwiło czytelnikom korzystanie z zasobów, które Biblioteka miała do zaoferowania.

Rok 1962 przyniósł nowy etap rozwoju Biblioteki. Została wprowadzona Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD), która pomogła uporządkować gromadzone wydawnictwa. Księgozbiory podręczne, pełne literatury naukowej, podręczników, encyklopedii, słowników i innych skarbów. Zaczęły one stanowić solidną podstawę dla pracy naukowej i dydaktycznej.

Dwa lata później nadszedł czas na reorganizację struktury Biblioteki. Powstały oddziały odpowiedzialne za gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, opracowanie materiałów, udostępnianie, magazynowanie oraz konserwację. Biblioteka zaczęła się rozrastać, a jej działalność objęła także inne budynki. W 1987 roku Biblioteka podjęła ważny krok w kierunku nowoczesności, rozpoczynając komputeryzację zbiorów przy użyciu pakietu programów CDS/ISIS. To znacznie ułatwiło zarządzanie i dostęp do informacji dla użytkowników.

Rok 1991 przyniósł nowe możliwości, gdy władze uczelni przydzieliły Bibliotece budynek po byłym Studium Wojskowym przy ulicy Witosa 45. Od 1993 roku Biblioteka zaczęła działać jako Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Akademii Rolniczej w Poznaniu. W tym samym roku powstała również Baza AGRO, unikalna bibliograficzno-abstraktowa baza danych, która od 2011 r. stała się pełnotekstową bazą, a jej twórcami byli i są pracownicy Biblioteki Głównej oraz Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Biblioteka uzyskała połączenie z Internetem w 1997 r., otwierając drzwi do elektronicznych katalogów bibliotek i wydawnictw na całym świecie. Rok później wprowadzono nowe zintegrowane oprogramowanie biblioteczne HORIZON, które usprawniło zarządzanie i udostępnianie zasobów. Od 2003 r. Biblioteka poszerzyła swoją ofertę informacyjną, uczestnicząc w konsorcjach Elsevier i EIFL-EBSCO, co umożliwiło dostęp do baz danych, czasopism pełnotekstowych i abstraktowych z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych. Trzy lata później rozpoczęto komputerową rejestrację publikacji pracowników Uniwersytetu, a w 2008 r. udostępniono bazę danych AGRO w Internecie. W 2021 r. powstało Repozytorium Publikacji CeON oraz kolekcja UPP w Repozytorium Otwartych Danych RepOD. Obecnie Biblioteka oferuje dostęp do 23 zagranicznych baz danych oraz czasopism i książek elektronicznych poprzez system HAN.

 

Od dekad Biblioteka pełni kluczową rolę w wspieraniu nauki, badań i edukacji, umożliwiając dostęp do rozległych zasobów informacyjnych. W tym okresie Biblioteka stała się nieodłączną częścią życia akademickiego, oferując swoje usługi studentom, badaczom i społeczności naukowej. Wydarzenie jubileuszowe Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej UPP, które odbyło się 25 maja, stanowi nie tylko okazję do świętowania, ale również podkreśla trwałość i znaczenie tego miejsca dla rozwoju intelektualnego społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Życzymy Bibliotece wielu sukcesów w dalszej działalności, a jej Pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP przy współpracy z Mirosławą Kiełbasą, Oddział Informacji Naukowej Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej UPP 

 

WYDZIAŁY