Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Absolutorium 2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Absolutorium 2022

Dnia 2 lipca 2022 r., po dwóch latach przerwy, w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w obecności władz rektorskich, dziekańskich, kadry akademickiej, rodzin oraz znajomych spotkali się studenci, tegoroczni absolwenci, aby symbolicznie pożegnać się z Uczelnią.

 

 

W uroczystości wzięło udział 400 studentów kierunków polskojęzycznych oraz 151 studentów kierunków anglojęzycznych. Najlepszym absolwentom, za ich wybitne  osiągnięcia na studiach
i zaangażowanie w działania na rzecz środowiska akademickiego, zostały wręczone listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe.

Oprawę muzyczną zapewnił Chór Akademicki „Coro da Camera” Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu pod dyrekcją dr Barbary Dąbrowskiej-Silskiej a nad sprawnym przebiegiem wydarzenia czuwał Dział Studiów i Spraw Studenckich oraz Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia.

Wszystkim absolwentom naszej uczelni życzymy wysokich lotów – powiedział rektor UPP prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz. 

 

Malwina Karmelita
Dział Studiów i Spraw Studenckich

Zdjęcia: Super-Foto Maciej Szebiotko

 

Absolutorium studentów UPP 2022 rok Absolutorium studentów UPP 2022 rok

 

 

WYDZIAŁY