Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Gratulacje profesorskie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Gratulacje profesorskie

Z okazji przyznania w tym roku nominacji profesorskich na zaproszenie prof. Krzysztofa Szoszkiewicza, rektora UPP w sali Senatu odbyło się spotkanie z nowymi profesorami. Władze rektorskie chciały w ten sposób docenić naukowców i pogratulować tak ważnego wyróżnienia.

 

 

Na zaproszenie Rektora przybyli: prof. dr hab. Małgorzata Majcher z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, prof. dr hab. Izabela Ratajczak z Katedry  Gratulacje profesorskie od władz uczelni Chemii, prof. dr hab. Julita Reguła z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki oraz prof. dr hab. Gniewko Niedbała z Katedry Inżynierii Biosystemów.

Rektor UPP pogratulował przybyłym profesorom osiągnięć naukowych i otrzymania nominacji, która jest uhonorowaniem wybitnego dorobku naukowego wymagającego wieloletniej intensywnej pracy. Rektor podkreślił znaczenie tytułu profesora dla rangi i prestiżu uczelni. Dodał, że ma nadzieję, iż to zaszczytne wyróżnienie będzie motywatorem do dalszego rozwoju naukowego i działalności na rzecz Uniwersytetu.

Spotkanie, na którym obecni byli również prof. Piotr Goliński, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Piotr Ślósarz, prorektor ds. studiów i Jarosław Sierszchulski, zastępca kanclerza UPP, było okazją do rozmów, wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania Uczelni i nowych inspiracji. Nowi profesorowie wykazali duży entuzjazm do dalszych działań na rzecz Uczelni i uzgodnione zostały terminy kolejnych spotkań, w celu rozwijania nowych zamierzeń i wdrażania konkretnych działań.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY