Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility LII Międzynarodowa Konferencja Colloquium Biometricum: Innowacje w biometrii i naukach środowiskowych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

LII Międzynarodowa Konferencja Colloquium Biometricum: Innowacje w biometrii i naukach środowiskowych

W dniach 10-13 września 2023 roku odbyła się LII Międzynarodowa Konferencja Colloquium Biometricum. Organizatorami tego prestiżowego wydarzenia były Polskie Towarzystwo Biometryczne (PTB), Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Konferencja, której celem było promowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie biometrii oraz nauk środowiskowych, gościła wielu naukowców z różnych zakątków świata.

 

 

Tematyką Międzynarodowej Konferencji Colloquium Biometricum są zagadnienia związane z biometrią, w tym wykorzystanie metod matematycznych, statystycznych oraz  Uczestnicy konferncji Biometrycznej wraz z Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nowoczesnych technik informatycznych do opisu i modelowania zjawisk przyrodniczych występujących w naszym otoczeniu. Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, prezentacji najnowszych badań oraz nawiązania współpracy międzynarodowej w dziedzinie biometrii. Konferencja przyciągnęła wielu wybitnych naukowców z Czech, Estonii, Niemiec i Portugalii. Ich obecność była ważnym elementem wydarzenia, pozwalając na wymianę wiedzy i doświadczeń.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz. W swoim przemówieniu Rektor Szoszkiewicz podkreślił znaczenie nauk podstawowych w kontekście rozwoju badań środowiskowych. Wyraził również nadzieję na owocne dyskusje i inspirujące prezentacje podczas trwania konferencji.

Coroczna Międzynarodowa Konferencja Colloquium Biometricum  jest ważnym wydarzeniem, które przyczynia się do promocji badań w dziedzinie biometrii. W imieniu Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach tej konferencji.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Pzonaniu podczas otwarcia konferencji Okładka publikacji konferencyjnej z napisem" LII Międzynarodowa Konferencja Colloquium Biometricum, 10-13 września 2023, Szamotuły"

WYDZIAŁY