Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy UPP będą doradzać prezydentowi w zakresie ochrony środowiska | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy UPP będą doradzać prezydentowi w zakresie ochrony środowiska

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak powołał Radę Konsultacyjną ds. Ochrony Środowiska i Klimatu. Zasiądą w niej eksperci, profesorowie poznańskich uczelni, a wśród nich czterech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu . Nowo utworzony zespół ma być realnym wsparciem w obliczu wyzwań, jakie czekają Miasto w dobie zmieniającego się klimatu.

 

 

- Nasze dziedzictwo to nie tylko Stary Rynek czy Ostrów Tumski, ale również zieleń. Obserwujemy coraz szybciej postępujące zmiany klimatyczne. Uznaliśmy, że  eksperci będą doradzać prezydentowi w zakresie ochrony środowiska podejmując decyzje w zakresie środowiska powinniśmy czerpać jak najwięcej z nauki. Dziękuję, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie i zgodzili się zostać członkami nowo powołanej rady - mówił podczas uroczystości w Sali Białej Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Zamierzamy wykorzystać Państwa wiedzę nie tylko w zakresie podejmowanych działań, ale również edukacji społeczeństwa. Zależy nam, aby poznanianki i poznaniacy nie korzystali z informacji przekazywanych przez facebookowych ekspertów. Liczę, że dzięki podjętym przez nas działaniom następne pokolenia będą mogły korzystać z pozostawionego przez nas zielonego dziedzictwa. 

Rada Konsultacyjna będzie wspierać działania prezydenta na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Do zadań ekspertów będzie należeć doradzanie władzom miasta, konsultowanie wybranych strategii oraz miejskich projektów, opiniowanie dokumentów czy inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska w Poznaniu.

- Zależało nam, aby wybrani przez nas członkowie rady reprezentowali różne dziedziny badawcze, dzięki czemu będą uzupełniać swoje kompetencje. Pozwoliło to stworzyć silny i merytoryczny zespół. Chcielibyśmy, aby członkowie rady nie tylko podejmowali proponowane przez nas tematy, ale także inspirowali nas, mówiąc o zagadnieniach, które są waszym zdaniem ważne - mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. 

Koordynatorem nowego zespołu została Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Tytuły członkowskie otrzymało dziewięciu przedstawicieli społeczności akademickiej, zaangażowanych na rzecz ochrony środowiska, w tym z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak - dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
  • prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Bioklimatologii,
  • prof. dr hab. Roman Jaszczak - Wydział Leśny i Technologii Drewna, Katedra Urządzania Lasu,
  • prof. UPP  dr hab. Piotr Urbański - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Prodziekan ds. Studiów - kierunki: ogrodnictwo i architektura krajobrazu.

 Członkowie rady konsultacyjnej będą pełnić swoje funkcje społecznie.

 

Mat. prasowy i zdjęcia UMP

Eksperci eksperci będą doradzać prezydentowi w zakresie ochrony środowiska eksperci będą doradzać prezydentowi w zakresie ochrony środowiska eksperci będą doradzać prezydentowi w zakresie ochrony środowiska

WYDZIAŁY