Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowy projekt CIITT: „StartUPP! PULS” w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowy projekt CIITT: „StartUPP! PULS” w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

30 września Centrum Innowacji i Transferu Technologii rozpoczęło realizację projektu pn. „StartUPP! PULS” realizowanego w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce: U.S. Embassy and Consulate in Poland grants program-Innovation and entrepreneurship support in Poland (#WAW-NOFO-FY22-03) skierowanych na propagowanie innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce. 

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w obszarze innowacji i  przedsiębiorczości oraz budowanie kompetencji w zakresie modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć.

 

Projekt zakłada utworzenie 5 interdyscyplinarnych zespołów studentów i naukowców, które podejmą pracę warsztatową na patentach należących do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celu utworzenia modeli biznesowych w metodzie Lean Canvas. Prace nadzorować będą doświadczeni eksperci CIITT. Zespoły konkurować będą o tytuł najlepszego modelu biznesowego ocenionego przez przedstawicieli biznesu podczas DemoDay StartUPP! PULS.  W ramach projektu odbędą się również dwa wykłady otwarte cenionych ekspertów z USA w zakresie zarządzania innowacją oraz przedsiębiorczości akademickiej. 

Więcej informacji nt projektu dostępne jest na stronie https://ciitt.up.poznan.pl/projekty/startupp-puls 

 

Zespół Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP

 

WYDZIAŁY