Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pamiętając o zmarłych pracownikach | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pamiętając o zmarłych pracownikach

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zadusznych to czas zadumy i wspominania tych, którzy odeszli. Wspólnota Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu szczególnie w tych dniach pamięta o zmarłych pracownikach i osobach związanych z Uniwersytetem. Co roku, przedstawiciele władz odwiedzają groby rektorów i pracowników, którzy współtworzyli uczelnię. Wieńce składane na cmentarzach i na mogiłach są wyrazem szacunku dla zmarłych i poszanowania dla tradycji naszej Alma Mater.

 

 

Symboliczny wieniec upamiętniający zmarłych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tradycyjnie złożony został na cmentarzu parafialnym św.  Jana Vianneya w Poznaniu. Kwiatami uczczono również pamięć prof. Czesława Szafrańskiego (prorektora ds. kadr i rozwoju uczelni w latach 2008-2015).

Wiązanki i znicze złożono w imieniu społeczności akademickiej UPP także na grobach: prof. Jerzego Zwolińskiego (rektor w latach 1972-1978), prof. Włodzimierza Fiszera (rektor w latach 1982-1984 oraz 1987-1990) na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu, prof. Kazimierza Szebiotko (rektor w latach 1984-1987) na cmentarzu parafii Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie, Zbigniewa Szalaty (Kanclerz UPP) na cmentarzu parafii pw. Św. Augustyna w Czapurach oraz niedawno zmarłego prof. Erwina Wąsowicza (rektora w latach 2002-2008) na cmentarzu w Bojadłach koło Sulechowa.

 

Pamiętając o patronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Auguście hr. Cieszkowskim, wybitnym filozofie, społeczniku i mecenasie edukacji rolniczej, złożone zostały kwiaty w wierzenickim kościele, gdzie mieści się Krypta Cieszkowskich.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

WYDZIAŁY