Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Podpisanie umowy na budowę Centrum Klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Podpisanie umowy na budowę Centrum Klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu

20 września br.  odbyło się uroczyste podpisanie umowy, na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu. Wykonawcą robót w postępowaniu przetargowym wybrana została firma CLIMAMEDIC, która jest polską firmą zajmującą się generalnym wykonawstwem w zakresie budownictwa specjalistycznego, w szczególności w dziedzinie szpitali oraz obiektów służby zdrowia.

 

 

Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu ma być nowoczesnym, specjalistycznym budynkiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o  Zwierzętach, w którym planuje się prowadzenie badań z obszaru nauk biologicznych, zootechniki, weterynarii, przedklinicznych i translacyjnych umożliwiających przeniesienie wyników doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach do praktyki klinicznej. Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego Uczelni w zakresie wpływu chowu i hodowli zwierząt na środowisko, jak również metod ochrony zdrowia zwierząt.

Centrum zlokalizowane zostanie w części przylegającej do ul. Szydłowskiej i Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i będzie dwukondygnacyjnym budynkiem, w którym znajdą się: zwierzętarnie dla zwierząt małych modelowych, pomieszczenia laboratoryjne, sale sekcyjne i zabiegowe, sala konferencyjna i przestrzeń seminaryjna oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Dzięki tej inwestycji powstanie nowoczesna i innowacyjna infrastruktura badawczo-rozwojowa służąca prowadzeniu badań na światowym poziomie w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu, chorób cywilizacyjnych ludzi i zwierząt.

 

Inwestycja jest finansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY