Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Porozumienie o współpracy naukowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Wageningen University and Research (WUR) | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Porozumienie o współpracy naukowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Wageningen University and Research (WUR)

Uniwersytet Wageningen, uczelnia zajmująca od lat pierwsze miejsce w światowym rankingu jednostek o profilu rolniczym, nieustannie poszukuje partnerów strategicznych w celu realizacji wspólnych projektów badawczych.

 

 

Status partnera strategicznego WUR posiadają trzy polskie jednostki naukowe: Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jak i pozostałe jednostki naukowe z Polski, po raz kolejny potwierdził gotowość do kontynuacji współpracy w ramach podpisanego w 2015 r. porozumienia. Nastąpiło to wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz omówieniem dalszych planów badawczych 14 listopada 2022 r. w Holandii.

 

Pierwsza część spotkania odbyła się w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze, przy udziale przedstawicieli holenderskiego Ministerstwa ds. Rolnictwa, Środowiska oraz Jakości Żywności oraz przedstawicieli Ambasady Niderlandów w Warszawie.

 

Druga część obejmowała omówienie efektów współpracy, w tym przedstawienie trzech projektów realizowanych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, a finansowanych przez komisję Europejską (CCC Farming, MEATquality oraz Re-Livestock) oraz dotyczyła poszukiwania możliwości dalszej współpracy.  

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu reprezentowali: prof. dr hab. Adam Cieślak, dr hab. Ewa Sell-Kubiak oraz dr hab. Marcin Pszczoła, który sygnował porozumienie w imieniu Dziekan Wydziału prof. dr hab. Małgorzaty Szumacher jako przedstawicielki JM Rektora UPP prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza.

 

dr hab. Marcin Pszczoła

Fot. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze

 

WYDZIAŁY