Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Potencjał naukowy UPP w sektorze bioenergii i odnawialnych źródeł energii | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Potencjał naukowy UPP w sektorze bioenergii i odnawialnych źródeł energii

Z inicjatywy władz rektorskich 10 marca br. w sali Senatu odbyło się spotkanie z naukowcami Uczelni zajmującymi się szeroko pojętą tematyką bioenergii i odnawialnych źródeł energii. Spotkanie miało na celu wymianę myśli, poznanie wzajemnych obszarów badawczych i realizowanych projektów naukowych ww. obszarach, a także omówienie możliwości przyszłej współpracy.

 

 

 „Chcemy, aby marka kompetencyjna w obszarze bioenergii i odnawialnych źródeł energii towarzyszyła naszemu Uniwersytetowi. Dlatego zależy nam na rozpoznaniu  Uczestnicy spotkania w gremium profesorskim na temat bioenergii i odnawialnych źródeł energii naszego potencjału naukowego i rozwoju w tym obszarze. Obecnie na UPP prowadzone są badania naukowe na temat biogazu i biometanu, energii wiatrowej i słonecznej, technologii hydroenergetycznych, biomasy drzewnej, łąkowej i innych biosurowców wykorzystywanych do produkcji energii. Rozwijanie badań i kompetencji w sektorze bioenergii i odnawialnych źródeł energii wpisuje się w Strategię rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2023-2027, a także wychodzi naprzeciw priorytetom badawczym i strategiom Unii Europejskiej, naszego kraju i regionu” – mówił prowadzący spotkanie prof. dr hab. Piotr Goliński, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu już teraz odgrywa wiodącą rolę w rozwoju technologii bioenergetycznych, ale możliwości Uczelni w tym obszarze są dużo większe. „Mamy ambicje i potencjał znaleźć się w czołówce polskich uczelni prowadzących badania w obszarze bioenergii i odnawialnych źródeł energii” – dodał prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP.

Szeroki zakres prowadzonych badań na Uniwersytecie w tym obszarze potwierdzili także naukowcy, reprezentujący niemalże wszystkie wydziały Uczelni. Prezentowali oni wyniki swoich prac badawczych, wymieniali się doświadczeniami i przedstawiali pomysły na nowe inicjatywy. Spotkanie było znakomitą okazją do nawiązywania znajomości, które w przyszłości mogą doprowadzić do zawiązywania międzywydziałowych lub interdyscyplinowych zespołów badawczych oraz pozyskiwania znaczących projektów i grantów.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Uczestnicy spotkania w gremium profesorskim na temat bioenergii i odnawialnych źródeł energii Uczestnicy spotkania w gremium profesorskim na temat bioenergii i odnawialnych źródeł energii

WYDZIAŁY