Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Powiększyła się wspólnota uczonych UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Powiększyła się wspólnota uczonych UPP

Tradycyjnie w drugim dniu obchodów Dni Patrona Uczelni Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, odbyły się promocje doktorskie oraz wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.  Odznaczono również osoby szczególnie zasłużone dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Co roku w listopadzie wspólnota akademicka i zaproszeni Goście gromadzą się, aby świętować niezwykle ważne i doniosłe wydarzenie – Dzień Patrona Uczelni. Wydarzenie  nawiązuje do genezy i korzeni istnienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – do powstałej 21 listopada 1870 roku Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny oraz postaci Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Augusta hrabiego Cieszkowskiego.

 

Ważność uroczystości, obok podkreślenia tradycji i historii – przymiotów niezwykle ważnych w kształtowaniu akademickiej świadomości, to także wskazanie na wysiłek, jaki towarzyszy zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i nauki, a więc uzyskiwaniu kolejnych stopni naukowych. „To święto całej wspólnoty uczelni, która powiększa się o nowych doktorów habilitowanych i doktorów. Niezwykle ważne jest, aby poświęceniu się pracy naukowej i zdobywaniu kolejnych stopni i tytułów towarzyszyły zapał i radość z odkrywania nauki oraz satysfakcja płynąca z osiąganych sukcesów. Praca nauczyciela akademickiego nie polega tylko na opanowaniu pewnego zakresu wiedzy czy zebraniu i przekazaniu wyników innych badań, ale na uczeniu metod zdobywania wiedzy i kształceniu umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej” – powiedział w swoim powitalnym przemówieniu rektor UPP prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

 

Szczególne miejsce w uroczystości 18 listopada 2022 r. zajęły osoby, których praca i zaangażowanie zostały docenione i wyróżnione odznaczeniami: Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę i Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalami „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” i Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis. Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, która wręczała  medale w imieniu Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, wyraziła słowa uznania i gratulacje dla odznaczonych pracowników.

 

W dalszej części uroczystości, poprowadzonej przez prof. UPP dr. hab. inż. Edwarda Roszyka, nastąpiło wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i doktora oraz gratulacji pracownikom, którzy uzyskali awanse naukowe w roku akademickim 2021/2022. Dyplomy wręczał prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz w asyście  prof. dr. hab. Romana Gornowicza, prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni oraz Dziekanów Wydziałów. W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wypromował 45 doktorów, a 11 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego. Ponadto trzy osoby podwyższyło swoje kwalifikacje w innych uczelniach, uzyskując stopień doktora i doktora habilitowanego.

 

Zgodnie z tradycją akademicką nowi doktorzy złożyli uroczyste ślubowanie, a tegoroczny wykład zatytułowany „„Zarodek „globalny”. Rozwój embriologii w świetle postępu  technologicznego wygłosił dr hab. Piotr  Pawlak z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

 

Oprawę muzyczną zapewnił Chór Akademicki „Coro da Camera” pod dyrekcją dr Barbary Dąbrowskiej- Silskiej i akompaniamencie mgr Anny Piwosz, a podniosły klimat uroczystości stworzył Zespół Trębaczy Myśliwskich VENATOR pod kierownictwem Pawła Kubiszyna.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

fot. A. Domaszewicz

 

List Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego

Fotogaleria z wydarzenia

 

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​

 

WYDZIAŁY