Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. Jacek Dach w gronie promotorów czystej energii | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. Jacek Dach w gronie promotorów czystej energii

W czasie Gali kongresu Envicon 2022 r. nagrodzono zwycięzców w konkursu „Promotor Czystej Energii”. Tegorocznym laureatem w kategorii „Osobowość” został prof. dr inż. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Tytuł Promotor Energetyki Odnawialnej redakcji miesięcznika „Czysta Energia” ustanowiony został w 2004 roku. Jego celem jest uhonorowanie osób i  instytucji  działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w skali ogólnokrajowej, a także osób i instytucji, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Dach to specjalista w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów, a kilkanaście lat swojej kariery naukowej poświęcił na popularyzację biogazu. Profesor jest kierownikiem Pracowni Ekotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pracownia zajmuje się badaniami dotyczącymi procesu fermentacji metanowej, kompostowania, technologiami dezodoryzacji i redukcji emisji gazowych oraz metodami zagospodarowania odpadów organicznych. Funkcjonuje tu obecnie największe laboratorium biogazowe w Polsce wyposażone w ponad 220 reaktorów do prowadzenia fermentacji w technologii “batch culture”, sześć reaktorów do prowadzenia badań do prowadzenia badań w technologii ciągłej oraz 16 bioreaktorów (pojemność 50-1000 dm3) do przeprowadzenia symulacji kompostowania.

 

Prof. Jacek Dach jest członkiem rad naukowych dwóch laboratoriów biogazowych: DBFZ w Lipsku – odpowiedzialnego za monitoring największego w Europie niemieckiego rynku biogazowego oraz Key Laboratory of Clean Production and Utilization of Renewable Energy, (CPURE) przy Ministerstwie Rolnictwa w Pekinie (ChRL) – odpowiedzialnego za monitoring największego na świecie, 40-milionowego rynku biogazowego.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Źródło:  portalkomunalny.pl

WYDZIAŁY