Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility R-SGD Przybroda wyróżnione za wdrażanie innowacji w wielkopolskim rolnictwie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

R-SGD Przybroda wyróżnione za wdrażanie innowacji w wielkopolskim rolnictwie

Z okazji 10-lecia istnienia Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu uniwersytecki zakład doświadczalny R-SGD Przybroda został wyróżniony za wieloletnią współpracę  na rzecz wdrażania innowacji w wielkopolskim rolnictwie.

 

 

 

„Rozwój branży rolniczej zależy w głównej mierze od tempa wdrażania osiągnięć nauki do praktyki, zarówno w obszarze postępu technicznego, jak i  organizacyjnego. […] To właśnie gospodarstwa demonstracyjne są doskonałym warsztatem do realizacji innowacyjnych projektów” – czytam w otrzymanych podziękowaniach. 

Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych WODR została utworzona w 2012 roku. Aktualnie należy do niej prawie 100 najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych gospodarstw z Wielkopolski o różnorodnym profilu działalności.

„Ideą utworzenia Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, było skupienie gospodarstw rolnych, otwartych na nowoczesne rozwiązania w technologii produkcji rolniczej, które chętnie i odważnie wdrażają je we własnych gospodarstwach oraz stanowią wzór dla pozostałych producentów rolnych” - mówił Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu podczas uroczystej gali, na której wręczono nagrody dla wszystkich gospodarstw wchodzących w skład Sieci.  Dyrektor WODR podkreślał również, że to właśnie dzięki Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych możliwe jest praktyczne wykorzystanie wiedzy naukowej w rolnictwie.

Obchodom jubileuszowym towarzyszyła konferencja z wykładami na temat biologicznych metod ochrony roślin, dobrostanu krów czy rolnictwa przyszłości oraz zwiedzanie muzeum rolnictwa w Szreniawie.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Fot. WODR

 

WYDZIAŁY