Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Trzech naukowców UPP otrzymało stypendia dla wybitnych młodych naukowców | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Trzech naukowców UPP otrzymało stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 wybitnym młodym naukowcom, w tym trzem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów MEiN przeznaczy blisko 42 mln zł.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1719 wniosków o przyznanie stypendium. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową – w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych.

W dziedzinie nauk rolniczych stypendia otrzymali reprezentanci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • dr Natalia Drabińska – technologia żywności i żywienia
  • dr Adrian Łukowski – nauki leśne
  • dr Przemysław Mania – nauki leśne.

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.

 

Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-edycja-17

WYDZIAŁY