Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu umacnia się w Szanghajskim Rankingu GRAS 2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu umacnia się w Szanghajskim Rankingu GRAS 2022

W opublikowanym 19 lipca szanghajskim Global Ranking of Academic Subjects 2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu po raz kolejny rok z rzędu sklasyfikowany został w trzech dyscyplinach: Agricultural Sciences, Ecology oraz Food Science & Technology.

 

 

 

W dyscyplinie (subject) Food Science and Technology Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się w prestiżowej grupie Top-200 uczelni, które prowadzą najlepsze  logo rankingu szanghajskiego dyscypliny na świecie, klasyfikując się w przedziale - 151-200 i zajmując drugie miejsce w Polsce. Natomiast Agricultural Sciences oraz Ecology zostały sklasyfikowane w przedziale 301-400, co dało naszej Uczelni, odpowiednio, drugie (ex aequo z UR w Krakowie) i trzecie miejsce w Polsce.

„Utrzymanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w prestiżowym szanghajskim rankingu GRAS 2022 miejsc dla dyscyplin Food Science & Technology oraz Ecology, a szczególnie awans Agricultural Sciences z pozycji 401-500 w 2021 roku na 301-400 w 2022 r. świadczy o wysokim poziomie naukowym prowadzonych badań, publikowaniu wyników w najlepszych czasopismach przypisanych do poszczególnych dyscyplin, realizacji badań w konsorcjach międzynarodowych oraz zwiększaniu prestiżu i widoczności naszej uczelni w międzynarodowej przestrzeni naukowej” – stwierdza prof. dr hab. Piotr Goliński, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UPP.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) opublikowany został przez chińską agencję ShanghaiRanking Consultancy, znaną również ze światowego rankingu uczelni – Academic Ranking of World Universities (ARWU). Ranking GRAS uwzględnia 54 dyscypliny przyporządkowane do pięciu dziedzin: nauk przyrodniczych, medycznych, społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych i inżynierskich. W zestawieniach dla poszczególnych dyscyplin uwzględniono w sumie ok. 5000 uczelni. GRAS ocenia uczelnie za pomocą pięciu wskaźników: liczby publikacji w danej dyscyplinie w czasopismach z pierwszego kwartyla pod względem Impact Factor; znormalizowanego wpływu cytowania (Category Normalized Citation Impact CNCI); współpracy międzynarodowej ocenianej na podstawie publikacji; liczby artykułów wydanych w najlepszych czasopismach oraz prestiżowych nagród otrzymanych przez naukowców wybranych dziedzin (m.in. Nagród Nobla i Medali Fieldsa).

Pełne zestawienie dostępne jest pod adresem: https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022

WYDZIAŁY