Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Współpraca akademicka i naukowo-badawcza z Australią | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współpraca akademicka i naukowo-badawcza z Australią

W czerwcu 2022 r. podpisane zostało formalne memorandum o nawiązaniu współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a RMIT University w Australii.

 

 

Współpraca pomiędzy uczelniami zainicjowana została w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska poprzez prof. Krzysztofa Szoszkiewicza, rektora UPP i prof. Donalda  Włodkowica, kierownika Laboratorium Neurotoksyczności z ramienia RMIT.

Uniwersytet RMIT jest jedną z największych australijskich uczelni z ponad 84 tysiącami studentów i 10 tysiącami pracowników akademickich. Mocne strony RMIT to nauki o środowisku, nauki o żywności, zdrowie i biomedycyna, inżynieria (w tym inżynieria mikro-nano), a także architektura i urbanistyka oraz szkoła biznesu. Uniwersytet posiada trzy duże kampusy w Melbourne, dwa kampusy w Wietnamie (RMIT Vietnam) oraz specjalny hub na Unię Europejską w Barcelonie (RMIT Europe). Ponadto RMIT oferuje szereg programów w Singapurze, Chinach i Hongkongu z parterami uniwersyteckimi w tych krajach.

RMIT pracuje obecnie aktywnie nad utworzeniem wzajemnie korzystnej i synergicznej sieci z instytucjami partnerskimi Unii Europejskiej. Podpisane memorandum ma na celu rozwinięcie niedawno zainicjowanej współpracy badawczej, w tym między innymi nad pionierską tematyką związaną z:

  • nowoczesnymi systemami biomonitorowania wody w czasie rzeczywistym i wykrywania jakości wody w celu ochrony strategicznych dostaw wody pitnej;
  • nowatorskimi technikami analizy zanieczyszczeń wód oraz strategiami ich remediacji;
  • rozwojem ekotoksykologii wodnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju nowych pod-dziedzin badawczych takich jak eko-neurotoksykologia oraz ekotoksykologia behawioralna;
  • pracami nad rozwojem nowych krajowych i międzynarodowych wytycznych regulacyjnych w zakresie.

  

W ramach współpracy planowane są wspólne wnioski o finansowanie badań, rozwój projektów z parterami komercyjnymi, wymiana wykładowców i pracowników, jak również specjalne krótkoterminowe programy i projekty akademickie oraz rozwój działań związanych z szerszym umożliwieniem międzynarodowej mobilności studentów oraz doktorantów.

 

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego umowę podpisał prof. Piotr Goliński, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, a z ramienia RMIT University w Australii wice-prezydent i wice-kanclerz do spraw międzynarodowych prof. Peter Coloe.

 

Podpisane porozumienie ma być początkiem owocnej współpracy akademickiej i naukowo-badawczej z jednym z wiodących australijskich ośrodków naukowych. Zachęcamy osoby o podobnym profilu naukowym, zainteresowane podjęciem współpracy z jednostkami RMIT University, do podjęcia bezpośrednich kontaktów w oparciu o zawarte porozumienie z możliwym wsparciem ze strony inicjatorów porozumienia. Już wkrótce odbędą się również warsztaty online i wspólne seminaria.

 

 

 

WYDZIAŁY