Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie uwzględnia się osiągnięcia wszystkich pracowników reprezentujących daną dyscyplinę, obejmujące trzy kryteria: I (publikacje i prawa ochronne), II (finansowanie badań poprzez projekty badawcze, przychody z usług i komercjalizacji) oraz III (wpływ badań na gospodarkę i społeczeństwo). Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. 

 

 

Spośród dyscyplin wiodących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dwie uzyskały kategorię A+ (technologia żywności i żywienia oraz zootechnika i rybactwo),   dwie kategorię A (nauki biologiczne i weterynaria), cztery kategorię B+ (rolnictwo i ogrodnictwo, nauki leśne, inżynieria mechaniczna oraz ekonomia i finanse) oraz jedna kategorię B (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka).

Od uzyskanej oceny zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Znaczącym osiągnięciem na poziomie Uczelni, ale także i w skali całego kraju, jest uzyskanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kategorii A+ i A łącznie w czterech dyscyplinach wiodących. Przewodniczącym Rad Naukowych Dyscyplin, Dziekanom Wydziałów, do których są one przypisane, i wszystkim pracownikom prowadzącym działalność naukową w tych dyscyplinach, składam serdecznie gratulacje.

 

Dziękuję wszystkim pracownikom UPP przygotowującym i raportującym dane na potrzeby ewaluacji za zaangażowanie.

 

 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
Rektor

WYDZIAŁY