Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zainaugurowany został kolejny rok akademicki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zainaugurowany został kolejny rok akademicki

Wspólnota akademicka UPP tradycyjnie zainaugurowała rok akademicki w gmachu Biocentrum. Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu rozpocznie niemalże 8 tys. studentów na 34 kierunkach. Rektor witając studentów podkreślił, aby pamiętali, że uczelnia to nie tylko miejsce realizowania programów studiów i aktywności badawczej, ale także wspólnota ludzi i wartości.

 

 

Inauguracja nowego roku akademickiego rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego i przemówienia prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, rektora  Uczelni. „Rozpoczynając poprzedni rok akademicki martwiliśmy się przede wszystkim warunkami epidemicznymi, które w sposób znaczący wpływały na nasze działania i realizację zadań uczelni. (..) Dziś nasze myśli zaprząta bieżąca sytuacja geopolityczna, konflikt zbrojny za wschodnią granicą i kryzys energetyczny. Wszystko to, to ciągła niepewność jutra i potrzeba ciągłego monitoringu wydarzeń. Czy w tych warunkach uda nam się zrealizować bez przeszkód wszystkie założenia i plany nowego roku akademickiego?” – zastanawiał się w swoim przemówieniu Rektor UPP. A plany Uniwersytetu są ambitne. „Każda instytucja - nawet najlepiej funkcjonująca - musi mieć dalekosiężne plany zapisane w strategii jej rozwoju, których celem jest usprawnienie jej funkcjonowania, albowiem wypracowane rozwiązania z czasem mogą okazać się przestarzałe. Niespełna przed tygodniem Senat naszego Uniwersytetu uchwalił Strategię rozwoju na lata 2022-2027, która określa naszą misję, cele i kierunki rozwoju na najbliższe lata”.

 

Kończąc Rektor UPP powiedział: „Przed nami kolejny rok, kolejne, nowe i z pewnością trudne wyzwania, którym w nadchodzącym czasie musimy sprostać, szczególnie iż nie wiemy jeszcze jak ukształtuje się nasza rzeczywistość. Życzę więc wszystkim siły i wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz pozytywnego nastawienia do czekających zadań. Studentom natomiast chciałbym życzyć niesłabnącego entuzjazmu w zdobywaniu wiedzy, zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji z przynależności do naszej uczelnianej wspólnoty”.

 

Następnie głos zabrali Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, który odczytał przesłanie prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Michał Zieliński, Wojewoda Wielkopolski, który odczytał list skierowany do wspólnoty akademickiej UPP przez Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów.  Swoje wystąpienia miał również Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który zapewniał nowych studentów, że wybór UPP to bardzo dobra decyzja, a rozwój Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to rozwój Wielkopolski. 

 

Po uroczystej immatrykulacji studentów oraz ślubowaniu doktorantów, wręczone zostały listy gratulacyjne dla wybitnych młodych naukowców, którzy otrzymali stypendia Ministra Edukacji Nauki oraz listy gratulacyjne dla dziesięciu nauczycieli akademickich o największym dorobku naukowym w latach 2020/2021.

Wykład inauguracyjny pt. Holistyczna koncepcja żywności funkcjonalnej wygłosiła prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska, kierowniczka Katedry Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Oprawę muzyczną już tradycyjnie zapewniły Chór Akademicki „Coro da Camera” pod dyrekcją Barbary Dąbrowskiej-Silskiej oraz Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”.

 

Ten rok akademicki rozpocznie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu niemalże 8 tys., w tym ponad 2 600 przyjętych na pierwszy rok studiów. Studenci kształcić się będą w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 34 kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w tym na nowym kierunku inżynieria ochrony klimatu. Według rejestracji elektronicznej największym zainteresowaniem cieszył się kierunek weterynaria (ponad 12 kandydatów na jedno miejsce), dietetyka, biotechnologia, architektura krajobrazu oraz finanse i rachunkowość. Nastąpił także dalszy rozwój studiów realizowanych w języku angielskim. Sukcesem było przyjęcie liczby 270 studentów spośród prawie tysiąca ośmiuset (1800) zarejestrowanych w systemie oraz uruchomienie wszystkich 10 kierunków studiów anglojęzycznych. W poprzednim roku akademickim, w Uczelni studiowało 520 obcokrajowców z 34 państw.

 

Iwona Cieślik, Rzeczniczka Prasowa

Fot. Maciej Szebiotko

 

WYDZIAŁY