Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zakończenie projektu „Ekonomia dla Młodych Przyrodników" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zakończenie projektu „Ekonomia dla Młodych Przyrodników"

Zakończyła się ostatnia edycji projektu „Ekonomia dla Młodych Przyrodników”, realizowanego przez Wydział Ekonomiczny w ramach ogólnouczelnianego przedsięwzięcia „Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Uniwersytet Młodych Przyrodników”.

 

 

Celem głównym projektu był wzrost kompetencji kluczowych i rozwój umiejętności uniwersalnych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt  był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i dedykowany uczniom szkół średnich. Jego wartość to blisko 335 tys. zł. Do udziału w projekcie zaproszono trzy szkoły z Poznania i trzy szkoły spoza Poznania - łącznie 252 uczniów:

  1. Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach (opiekunowie: Renata Bednarczyk, Katarzyna Zielewicz, Piotr Gotowy),
  2. Zespół Szkół w Nowym Tomyślu (opiekun: Piotr Jarczewski),
  3. Zespół Szkół w Opalenicy (opiekun: Anna Batura),          
  4. IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu (opiekun: Małgorzata Radaszewska),
  5. VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu (opiekunowie: Agnieszka Urbańska – Motyka, Izabela Zmuda),
  6. XXV LO im. Generałowej J. Zamoyskiej w Poznaniu (opiekun: Agnieszka Ekiert-Sierżant).

Koordynatorkami projektu z ramienia uczelni były pracowniczki Biura Projektów: mgr Magdalena Włodarczyk i mgr Maria Cichońska, natomiast z ramienia Wydziału Ekonomicznego projekt koordynowały dr Małgorzata Dolata i dr Magdalena Jaworska.

W realizację projektu, czyli w działania merytoryczne, zaangażowanych było 40 Pracowników WE, którzy podczas trzech edycji projektu przeprowadzili łącznie ponad 70 godzin dydaktycznych wykładów i niemal 250 godzin dydaktycznych warsztatów. Podczas każdej edycji zajęcia były podzielone na osiem zjazdów (tzw. przystanków), a ich myśl przewodnią stanowiło hasło „Autostopem przez gospodarkę” zaczynające i kończące cały cykl. Kolejne przystanki to:

Przystanek 1. Autostopem przez gospodarkę - łapiemy dobre okazje.

Przystanek 2. Żywność to ważna rzecz.

Przystanek 3. Finansowe abstrakcje.

Przystanek 4. Młody umysł i jego potencjał.

Przystanek 5. Ekonomiczny zawrót głowy.

Przystanek 6. Labirynt gospodarczy.

Przystanek 7. Ekonomia w plenerze.

Przystanek 8. Autostopem przez gospodarkę – zajezdnia.

Problematyka poruszana na zajęciach była zróżnicowana, a nazwy kolejnych przystanków sugerowały obszar, którego dotyczyły wykłady i warsztaty.

Projekt był realizowany od października 2019 do września 2022 roku.

 

dr Magdalena Jaworska
Wydział Ekonomiczny UPP

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁY