Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility dmik - blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dmik - blog

IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Ecological and Environmental Engineering”

Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii ekologicznej i środowiskowej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu, toksykologii i oceny ryzyka dla środowiska oraz geoinformacji i teledetekcji.

Zarządzenie JM Rektora UPP w sprawie uruchomienia Projektu PREIDUB

Uprzejmie informujemy, iż Jego Magnificencja Rektor prof. dr. hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz podpisał Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie uruchomienia Projektu PREIDUB w ramach Strategii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych oraz analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB

Strony

Subskrybuj RSS - dmik - blog

WYDZIAŁY