Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Krzysztof Gmerek - blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Gmerek - blog

Nowa edycja programu EIT Food Test Farms otwarta

Test Farms to program, który łączy innowatorów posiadających pomysł dla rolnictwa z rolnikami i ich gospodarstwami. Start-upy i osoby z pomysłem z branży agrotechnicznej mogą uzyskać grant w wysokości 3000 euro na przetestowanie rozwiązania. Rekrutacja trwa do dnia 30 kwietnia 2024 r. Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

EU Missions and cross-cutting activities info days

W dniach 25-26 kwietnia br. zaplanowane są dni informacyjne online organizowane przez Komisję Europejską. Wydarzenie poświęcone będzie zaproszeniom do składania wniosków w ramach 5. misji UE w programie Horyzont Europa i działaniom przekrojowym zaplanowanym na rok 2024. Szczegółowy program oraz więcej informacji na stronie internetowej.

Oferta współpracy dla przedsiębiorców wytwarzających biomasę

MŚP z Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów badawczo-rozwojowych do testów pilotażowych, zajmujących się wytwarzaniem i/lub zarządzaniem surowcami, szczególnie materiałami organicznymi o wysokiej zawartości wilgoci, w następujących sektorach: rolnictwo, wodociągi, produkcja celulozy i papieru, żywności. Opracowywana technologia pozwala na przetwarzanie biomasy i wychwycenie oraz magazynowanie CO2. Numer oferty: TOGB20240408024. Szczegółowych informacji na temat oferty udziela konsultantka Enterprise Europe Network p.

Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła kolejną edycję działania Granty na Eurogranty dla przedsiębiorców oraz organizacji badawczych. Finansowane są działania niezbędne do przygotowania eurograntu (m.in. przygotowanie wniosku do programu UE) i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE. Wnioski można składać od 18 kwietnia 2024 r. (przedsiębiorcy) oraz od 25 kwietnia 2024 r. (organizacje badawcze).

Webinar: własność intelektualna w umowach konsorcjum

IP Helpdesk zaprasza w środę, dnia 17 kwietnia 2024 r. na webinar poświęcony tematowi własności intelektualnej w umowach konsorcjum, dla wszystkich planujących udział w projektach badawczo-rozwojowych. Udział jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez stronę internetową. Język angielski. Szczegółowych informacji na temat własności intelektualnej udziela konsultant Enterprise Europe Network, p.

Konkursy 2024 w Horyzoncie Europa: A new framework to improve traffic safety culture in the EU

Celem projektu jest rozwijanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej UE, poprzez m.in. opracowanie nowych koncepcji i wytycznych dot. norm społecznych, postaw, sposobu spostrzegania kontroli i innych założeń systemowych (w tym efektywność energetyczna i zużycie energii). Maksymalny budżet projektu to 3,5 mln euro, a nabór zostanie otwarty 7 maja 2024 r.

Wiosenne edycje konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 27 na projekty realizowane przez naukowców na każdym etapie kariery oraz PRELUDIUM 23 przeznaczony dla badaczy bez stopnia doktora. Budżet konkursów wynosi łącznie 490 mln zł, z czego 450 mln zł trafi do osób wnioskujących o granty w OPUS. Uczone i uczeni mogą starać się o finansowanie na realizację projektów z zakresu badań podstawowych we wszystkich dziedzinach nauki. Wnioski przyjmowane są do dnia 17 czerwca br.

Webinar: własność intelektualna w technologiach przyszłości

IP Helpdesk zaprasza w dniu 16 kwietnia 2024 r. na bezpłatny webinar, którego tematem jest własność intelektualna w technologiach przyszłości. Rejestracja odbywa się przez stronę internetową, udział bezpłatny, język angielski. Szczegółowych informacji na ten temat udziela konsultant Enterprise Europe Network, p. Tomasz Łyżwiński, email: Tomasz.Lyzwinski@zut.edu.pl

Webinar: MSCA Postdoctoral Fellowships

Sekcja Projektów Międzynarodowych zaprasza wszystkich naukowców ze stopniem doktora do wzięcia udziału w webinarze poświęconym Działaniom Marii Skłodowskiej-Curie Postdoctoral Fellowships 2024 (MSCA PF 2024). Webinar odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:30 - 11:30 na platformie MsTeams, język wydarzenia: angielski. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Dyżur ekspercki: Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Zaproszenie dla pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz innych specjalistów na dyżur ekspercki poświęcony możliwości dołączenia do grona ekspertów Komisji Europejskiej. Uczestnicy wydarzenia będą mogli poznać obowiązki i zadania eksperta KE, dowiedzieć się o korzyściach płynących z pełnienia tej roli, zgłębić tajniki pracy ewaluatora i stworzyć atrakcyjny profil w bazie EU Funding & Tenders Portal. Dyżur odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. i będzie miał formułę hybrydową – uczestnik sam zdecyduje, czy chce spotkać się na żywo w RCIiTT, czy preferuje formę online.

Nowy dataset w Kolekcji UPP

Nasza Kolekcja wzbogaciła się o kolejny dataset, autorstwa Panów Prof. dra hab. Damiana Józefiaka, dra hab. Bartosza Kierończyka, dra inż. Mateusza Rawskiego, Prof. UPP, dra hab. Sebastiana Kaczmarka, dra hab. Marcina Hejdysza oraz dra hab. Pawła Kołodziejskiego. Opis metadanowy zbioru dostępny jest na https://repod.icm.edu.pl/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18150/UVAOTO

Konkursy 2024 w Horyzoncie Europa

Advanced user-friendly, compatible, secure identity and travel document management - konkurs ma na celu zbadanie i rozwinięcie możliwości bezpiecznego zarządzania cyfrowymi dokumentami podróży używanymi podczas przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Maksymalny budżet projektu to aż 6 mln euro, a nabór otworzy się 27 czerwca 2024 r.  Więcej informacji udziela konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, p.

1000 zbiorów w repozytorium otwartych danych!

W Repozytorium Otwartych Danych jest już dostępnych ponad tysiąc zbiorów danych badawczych. Ogromnie nas cieszy rosnące zainteresowanie udostępnianiem danych i umożliwianiem ich ponownego wykorzystania. Początki serwisu sięgają 2015 roku - czasu, kiedy jeszcze niewiele osób myślało o aktywnym korzystaniu z repozytoriów danych.

Konkursy 2024 w Horyzoncie Europa

Low-disruptive renovation processes using integration of prefabricated solutions for energy-efficient buildings - celem projektu jest opracowanie nowych procesów renowacyjnych, które m.in. skrócą czas prac budowlanych, obniżą koszty finansowe (w stosunku do tradycyjnych metod), ograniczą ilość pyłów i odpadów, a także zmniejszą negatywny wpływ renowacji na różnorodność biologiczną.

Debata "Nauka do naprawy"

W dniu 15 lutego br. odbyła się debata online z udziałem ministra nauki, rektorki UAM, dyrektora NCN i prezesa PAN. Wydarzenie było podsumowaniem inicjatywy „Forum Akademickiego” i Polskiej Akademii Nauk pod nazwą „Nauka do naprawy”, w ramach której organizatorzy zachęcali środowisko naukowe do nadsyłania propozycji zmian w nauce i szkolnictwie wyższym. Transmisja wydarzenia jest dostępna online.

Strony

Subskrybuj RSS - Krzysztof Gmerek - blog

WYDZIAŁY