Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Krzysztof Gmerek - blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Gmerek - blog

18th Munin Conference

W dniach 8-10 listopada 2023 r. na Uniwersytecie w Tromsø odbędzie się 18th Munin Conference, coroczna konferencja poświęcona publikowaniu i komunikacji naukowej. Istnieje możliwość rejestracji udziału stacjonarnego (do dnia 18 października), jak również zdalnego (do dnia 1 listopada), przy czym udział online jest dla uczestników bezpłatny. Szczegółowy program i informacje na temat rejestracji dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Konkurs dla jednostek naukowych zainteresowanych współpracą międzynarodową

Już w dniu 5 października 2023 r. rusza nabór do konkursu Staff Exchange ogłoszonego w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont Europa. Jest to konkurs skierowany do instytucji zajmujących się badaniami naukowymi, które chciałyby rozwinąć współpracę międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną w wybranej dziedzinie naukowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

Webinarium na temat Planu S

Z okazji 5. rocznicy ustanowienia Planu S, cOAlition S organizuje webinarium w formule online, w dniu 2 listopada 2023 r., w godzinach 17:00-19:00 CET, za pośrednictwem platformy Zoom.

Spotkanie to zgromadzi fundatorów, a przede wszystkim badaczy i ekspertów z dziedziny komunikacji naukowej.

Celem tegoż będzie omówienie rozwoju Planu S od czasu jego uruchomienia oraz dyskusja na temat tego, co może się wydarzyć w przyszłości w aspekcie komunikacji naukowej.

Nabór do konkursu Hop-on Facility wkrótce zamknięty

Do dnia 28 września 2023 r. można składać wnioski w konkursie Hop-on Facility ogłoszonego w ramach Horyzontu Europa. Hop-on pozwala dołączyć do trwającego już projektu. To idealne rozwiązanie dla tych zespołów badawczych, które chciałyby być częścią projektu, a nie posiadają jeszcze doświadczenia w jego realizacji, czy takich, które zaczynają budować swoją pozycję w międzynarodowym środowisku badawczym.

Druga edycja Akademii Managera

Już w dniu 4 września 2023 r. rusza rejestracja do udziału w drugiej edycji Akademii Managera projektów Horyzontu Europa! Inicjatywa organizowana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych. Pierwsza edycja cieszyła się ogromnym powodzeniem i wzięło w niej udział ponad 950 uczestników. Tegoroczna Akademia będzie składała się z 9 modułów informacyjnych oraz 9 spotkań towarzyszących. Spotkania, które rozpoczną się w dniu 20 września, będą odbywać się w każdą środę i w każdy czwartek.

Spotkania biznesowe – energia i klimat

W dniach 14-15 listopada 2023 r. odbędą się bezpłatne spotkania B2B w ramach Energy Global ExpoCongress w Walencji. Możliwy jest również udział online. To wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami projektowymi. Rejestracja poprzez stronę internetową otwarta jest do dnia 15 listopada 2023 r. Więcej informacji na temat spotkań udziela konsultantka Enterprise Europe Network w RCIiTT, p. Sara Tabor-Osińska, e-mail: Sara.Tabor@zut.edu.pl

Eksperci w zakresie Nowego Europejskiego Bauhausu w programie Horyzont Europa poszukiwani

Komisja Europejska poszukuje ekspertów, którzy doradzaliby w sprawie potencjalnej przyszłej misji UE - Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus). Głównym zadaniem tej grupy doradczej będzie udzielanie wskazówek w zakresie rozwoju misji, m.in. wgląd w proponowany projekt, nakreślenie jej celów, zdefiniowanie odpowiednich wskaźników i ustalenie ram czasowych. Rada Misji ma obejmować ekspertów o różnych profilach z obszarów takich jak administracja publiczna, nauka, badania i innowacje, biznes, kultura, zaangażowanie obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Dni informacyjne klastra 6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment w Horyzoncie Europa

W dniach 27-28 września 2023 r. Komisja Europejska serdecznie zaprasza na dni informacyjne klastra 6, podczas którego m.in. zaprezentowane zostaną nowe konkursy związane z zagadnieniami takimi jak żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Dni informacyjne odbędą się w formule hybrydowej – stacjonarnie w Brukseli i online. Wydarzeniu towarzyszyć będzie spotkanie brokerskie w Brukseli 26 września br.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Kształcenie akademickie wobec wyzwań współczesności"

W dniu 25 września 2023 r., w formule hybrydowej, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Kształcenie akademickie wobec wyzwań współczesności”. Będzie to niepowtarzalna okazja do spotkania przedstawicieli wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Szczegóły

Oferta dla przedsiębiorców i naukowców z branży spożywczej

Łotewska firma zajmująca się produkcją na żądanie wysokiej jakości suplementów diety poszukuje partnerów przemysłowych lub organizacji badawczych do wspólnego aplikowania w konkursie z programu Horyzont Europa Manufacturing as a Service: Technologies for customised, flexible, and decentralised production on demand. Celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej szersze wdrożenie produkcji na żądanie w różnych sektorach przemysłu, m.in. w sektorze spożywczym lub kosmetycznym.

EIC Accelerator - nowa platforma do składania wniosków już funkcjonuje

Firmy z sektora MŚP zainteresowane aplikowaniem o środki z programu EIC Accelerator (finansowanie przełomowych pomysłów z potencjałem kształtowania nowych rynków w Europie i na świecie) mogą składać tzw. wstępne wnioski (short application) korzystając z nowej platformy dostępnej pod adresem https://myeic.eismea.eu.

PUBMET 2023

W dniach 13-15 września 2023 r. odbędzie się konferencja poświęcona komunikacji naukowej w kontekście otwartej nauki. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Na spotkaniu poruszona będzie między innymi tematyka finansowania publikacji w otwartym dostępie oraz wdrażania zmian w ewaluacji działalności naukowej.
 
Program oraz informacje organizacyjne dostępne są na stronie.

Dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia brokerskie

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. PR Horyzont Europa uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie udziału polskich uczestników w stacjonarnych wydarzeniach brokerskich dla klastrów w ramach II filaru programu Horyzont Europa. Wnioskodawcy mogą otrzymać refundację kosztów podróży i zakwaterowania w wysokości do 1000 euro. Zgłoszenia przyjmowane są w formie ciągłej do momentu wyczerpania puli środków. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

Oferta współpracy dla firm oferujących rozwiązania do budowy parkingu przyszłości

Holenderska firma poszukuje rozwiązań, które pozwolą stworzyć bardziej ekonomiczny i zrównoważony parking. Celem projektu miałoby być m.in.: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza (tereny zielone), pobór wody deszczowej, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, montaż słupków do ładowania samochodów elektrycznych, wdrożenie inteligentnych technologii, zastosowanie zrównoważonych materiałów. Nr oferty: TRNL20230424010. Szczegółowych informacji na temat oferty udziela konsultantka Enterprise Europe Network p.

Opublikuj ogłoszenie i znajdź partnera do projektu w Horyzoncie Europa

Z puli aktualnie otwartych konkursów tematycznych w programie Horyzont Europa blisko 150 naborów wniosków zostanie zamkniętych jesienią br. Zachęcamy więc naukowców, przedsiębiorców, specjalistów od innowacji do bezpłatnego opublikowania własnej oferty współpracy na portalu Komisji Europejskiej Funding & tender opportunities. Narzędzie Partner search stanowi swoistą reklamę zespołu, która znacząco ułatwia znalezienie partnerów do konsorcjum projektowego.

Strony

Subskrybuj RSS - Krzysztof Gmerek - blog

WYDZIAŁY