Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Blog

Nabór pracowników administracyjnych i technicznych, niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy w celach szkoleniowych

Erasmus+

W ramach projektu Erasmus+ KA131_2023, Sekcja Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór pracowników administracyjnych i technicznych, niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy w celach szkoleniowych do zagranicznych instytucji.

Nagranie z webinarium Narodowego Centrum Nauki dotyczącego złagodzenia polityki otwartego dostępu

Zachęcam Państwa do obejrzenia nagrania z webinarium pt.: „Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji. Złagodzenie przepisów.”. W trakcie webinarium pracownicy NCN odpowiadali na pytania i wątpliwości zgłaszane przez pracowników administracji i naukowców dotyczące założeń polityki otwartego dostępu tej instytucji. Zachęcam również do obejrzenia prezentacji.

Trwa nabór do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) pn. Partnerstwa Strategiczne

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Szczegółowych informacji w sprawie programu udziela p. Kamila Kubiak, e-mail: Kamila.Kubiak@zut.edu.pl. Informacje znajdują się również na stronie internetowej NAWA.

"BioCentrum Kulturalne 3" - edycja Mikołajkowa

Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii wraz z KSSUPP serdecznie zapraszają całą społeczność akademicką do udziału w wydarzeniu "BioCentrum Kulturalne 3" - to już trzecia edycja wydarzenia, które zdobyło sympatię Studentów Naszego Uniwersytetu - tym razem spotkamy się w wyjątkowej atmosferze Mikołajek!! 

Webinar - ochrona prawna odmian roślin

IP Helpdesk zaprasza w dniu 7 grudnia 2023 r. na bezpłatny webinar dotyczący zagadnienia ochrony prawnej odmian roślin. Niezbędna jest wcześniejsza rejestracja poprzez stronę internetową. Język angielski. Indywidualnych konsultacji na temat własności intelektualnej udziela również konsultant Enterprise Europe Network p. Tomasz Łyżwiński, e-mail: Tomasz.Lyzwinski@zut.edu.pl

Badanie na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego, zlecone przez PARP w Poznaniu

Biuro Badań Społecznych Question Mark zaprasza przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczo-rozwojowych oraz uczelni z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego do udziału w ankiecie. Celem badania jest poznanie świadomości społecznej na temat GOZ, a także rozwiązań oraz inwestycji realizowanych i wdrażanych w jej ramach. Udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Poszukiwani partnerzy do projektu w Horyzoncie Europa

Madrycka firma specjalizująca się w inżynierii procesowej, projektowaniu instalacji i urządzeń do wydajnej obróbki minerałów, piasku, żwiru, gliny, chemikaliów i innych surowców przetwarzanych i wykorzystywanych przez różne gałęzie przemysłu poszukuje partnerów do realizacji projektu Horyzontu Europa: (Technologies for processing and refining of critical raw materials).

Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu (X Konferencja Ekonomiczno-Leśna)

Celem koonferencji jest m.in. zaprezentowanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście gospodarki leśnej obecnie realizowanej w Polsce ze wskazaniem kierunków jej udoskonalania; wymiana doświadczeń i poglądów na temat innowacyjnych instrumentów i technik skutecznego zarządzania gospodarką leśną w warunkach zmieniającego się paradygmatu interakcji człowieka ze środowiskiem; przybliżenie słuchaczom istoty funkcjonowania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej ze wskazaniem jej roli w kształtowaniu procesu zwiększania bioróżnorodności ekosystemów leśnych; dyskusja nad sposobami komunikacji społecznej w zakresie promowania polskiego modelu leśnictwa w implikacji z założeniami europejskiego Zielonego Ładu.

Sekcja Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór nauczycieli akademickich

Erasmus+

W ramach projektu Erasmus+ KA131_2023, Sekcja Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór nauczycieli akademickich (ze stopniem min. doktora) na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich lub prowadzenia zajęć (4 h) połączonych z udziałem  w  szkoleniu (oferowanym przez uczelnię partnerską) podnoszącym kompetencje dydaktyczne (4 h).

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i III kryterium ewaluacji (dla dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza pracowników naukowych, reprezentujących dyscyplinę naukową technologia żywności
i żywienia, na szkolenie, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. w godz. 13:00-15:00.

Strony

Subskrybuj RSS - blogi

WYDZIAŁY