Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kwiecień 2017 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kwiecień 2017

cze
27
cze/27 09:00 - cze/28 18:00

Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

IV Konferencja Naukowa Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

Zapraszają na IV Konferencję Naukową Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z cyklu:
GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000 

Temat konferencji: 
„Problemy inżynierii i kształtowania środowiska”

cze
05
cze/05 10:00 - cze/06 18:00

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Konferencja naukowa: Agroturystyka w teorii i praktyce

Podczas konferencji będą dyskutowane teoretyczne i praktyczne problemy m.in. w zakresie doradztwa, innowacyjności, przedsiębiorczości, obszarów przyrodniczo cennych, marketingu, nowych trendów oraz gospodarki żywnościowej w agroturystyce i turystyce wiejskiej.
Miejscem spotkania naukowców będzie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Katedra Turystyki Wiejskiej.

Maj
16
Maj/16 11:15

Sala 35, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na ul. Wojska Polskiego 31

Wykład prof. dr hab. n med. Jakuba Fichny Z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem

Prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna jest kierownikiem Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prof. Fichna od ponad 15 lat prowadzi badania w obszarze farmakologii, a od blisko 10 lat zajmuje się fizjologią i patofizjologią układu pokarmowego. Jest autorem ponad 170 publikacji, z których większość ukazała się w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz licznych komunikatów zjazdowych. Publikował m.in. w American Journal of Gastroenterology, Journal of Crohn's and Colitis,

Maj
12
Maj/12 11:00

Aula BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ulicy Dojazd 11

Seminarium: „Mykoryza drzew – występowanie, funkcjonowanie i znaczenie”

Celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie szeroko pojętej fitoremediacji, szczególnie w aspekcie uciążliwych dla środowiska, ekstremalnie wysokich stężeń metali ciężkich oraz metaloidów. Wyrażam głębokie przekonanie, że ożywiona dyskusja wraz z prezentacją dokonań w ramach zrealizowanych dotychczas aplikacji grantowych, zaowocuje kolejnymi projektami w tej, jakże istotnej obecnie, tematyce badawczej.

Maj
10
Maj/10 09:00

godz. 09:00-14:00 w budynku Collegium Maximum

„UPoluj Pracę”– spotkanie pracodawców i studentów w UPP

Spotkania o mniej oficjalnym charakterze są świetną okazją do zapoznania się z potencjałem tkwiącym w młodych, wykształconych i ukierunkowanych branżowo studentach naszej Uczelni, stanowiąc formę integracji ze społecznością akademicką oraz światem biznesu. Tragi „UPoluj Pracę” to również miejsce spotkań Pracodawców ze studentami i absolwentami szukającymi pracy, praktyk, jak również chcącymi poznać wymagania, procedury rekrutacji oraz perspektywy rozwoju zawodowego.

kwi
27
kwi/27 13:00

godz. 13.00, w sali im. St. Jankowskiego (106) w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31

Wykład dr n. biol. Marty Stelmach-Mardas zatytułowany "Otyłość a wybrane determinanty sposobu żywienia"

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK ŻYWIENIOWYCH Oddział Poznański

zaprasza na wykład

Dr n. biol. Marty Stelmach-Mardas z German Insitute of Human Nutrition Potsdam-Rehbrücke
oraz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego „ Otyłość a wybrane determinanty sposobu żywienia”

WYDZIAŁY