Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DIETETYKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DIETETYKA

Wydział: 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

 

 

Opis kierunku

Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia dietoterapii i poradnictwa dietetycznego, jak również nowoczesnego cateringu. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z żywnością, planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności i stosowaniem terapii dietetycznych. Praktyczny profil kształcenia dietetycznego w ramach studiów pierwszego stopnia jest unikatowym w skali kraju.

Studenci podejmujący naukę na drugim stopniu pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą żywności i  żywienia oraz poradnictwa dietetycznego. Mają do wyboru dwa moduły: żywienie w różnych etapach ontogenezy oraz dietetyka w specyficznych potrzebach żywieniowych.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

 • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

 1. Charakterystyka żywieniowa makroskładników, witamin i składników mineralnych (budowa, rola w organizmie, zapotrzebowanie, źródła w żywności).
 2. Charakterystyka metabolizmu białek, tłuszczów

i węglowodanów.

 1. Metabolizm energii w ustroju wraz z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi przemiany materii i energii w organizmie.
 2. Charakterystyka towaroznawcza tłuszczów, białek

i węglowodanów.

 1. Kryteria i założenia norm żywienia.
 2. Żywność funkcjonalna i jej wykorzystanie w żywieniu.
 3. Zagadnienie fortyfikacji i wzbogacania żywności.
 4. Zasady znakowania żywności.
 5. Charakterystyka  i założenia podstawowych diet stosowanych w redukcji masy ciała.
 6. Zespół metaboliczny, jego diagnostyka i terapia.
 7. Dietoterapia wybranych jednostek chorobowych (cukrzyca, kamica nerkowa, kamica żółciowa).
 8. Przykłady i charakterystyka kuchni regionalnych.

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób

 

Początek zajęć – semestr zimowy

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele

 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 2 000 zł/semestr

Perspektywy po studiach

 • Placówki ochrony zdrowia
 • Domy opieki społecznej
 • Poradnie dietetyczne
 • Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu
 • Instytucje interwencyjne rozwiązujące problemy dotyczące zdrowia publicznego
 • Instytucje naukowo-badawcze

 

WYDZIAŁY