Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility EKONOMIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

EKONOMIA

Wydział: 
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

 

Czas trwania: 4 semestry (2 lata) stacjonarne, 4 semestry (2 lata) niestacjonarne

 

 

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu (magisterskie) na kierunku Ekonomia uzyskują wszechstronną wiedzę na temat ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego. W programie studiów, w ofercie przedmiotów do wyboru można wybrać realizowane w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim.

Kierunek wyróżnia się przede  wszystkim  uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie - oprócz wykształcania  ekonomicznego -  również  unikalnej wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej i rozwoju terenów wiejskich. Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie nabywa absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, który ukończył edukację na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP w Poznaniu.

 

 

Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na stronie wydziału www.up.poznan.pl/wes w zakładce „Pytania na egzamin licencjacki” kierunek Ekonomia.

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób

 

Początek zajęć – semestr zimowy

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele

 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1 700 zł/semestr

Perspektywy po studiach

  • Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
  • Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze
  • Jednostki doradcze i konsultingowe
  • Instytucje finansowe i rachunkowe
  • Prowadzenie własnego biznesu

 

WYDZIAŁY