Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wydział: 
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 4 semestry (2 lata) stacjonarne, 4 semestry (2 lata) niestacjonarne

 

 

Opis kierunku

Studenci podejmujący studia tym kierunku zdobywają wykształcenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Uzyskane wykształcenie jest niedostępne w innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy. 

               

Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie nabywa absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, który ukończył edukację na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP w Poznaniu.

 

 

Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na stronie wydziału www.wespoznan.pl w zakładce „Pytania na egzamin licencjacki” kierunek Finanse i rachunkowość.

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób

Początek zajęć – semestr zimowy

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1 700 zł/semestr

Perspektywy po studiach

  • Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
  • Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze
  • Jednostki doradcze i konsultingowe
  • Instytucje finansowe i rachunkowe
  • Prowadzenie własnego biznesu

 

WYDZIAŁY