Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OGRODNICTWO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OGRODNICTWO

Wydział: 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)- stacjonarne, 4 semestry (2 lata) - niestacjonarne

 

 

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia wszechstronną i poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu produkcji ogrodniczej, projektowania  owych i rewaloryzacji istniejących terenów zieleni.

Ogrodnictwo jest kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Unikatowy program studiów zapewnia zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia z zakresu nowoczesnych technologii produkcji warzywniczej, kwiaciarskiej, sadowniczej, uprawy grzybów i roślin leczniczych, ogrodnictwa zrównoważonego.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

 • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

 

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Egzamin/test kwalifikacyjny obejmuje następujące przedmioty:

 1. Dendrologia
 2. Nasiennictwo ogrodnicze
 3. Rośliny ozdobne
 4. Sadownictwo
 5. Warzywnictwo

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 45 osób
 

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy (niestacjonarne)
 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł.

Perspektywy po studiach

 • Szkółki roślin ozdobnych i sadowniczych
 • Firmy związane z produkcja i dystrybucją nasion
 • Giełdy i centra ogrodnicze
 • Stacje doświadczalne i hodowlane
 • Marketing ogrodniczy i doradztwo
 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • Firmy związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
 • Prowadzenie własnej działalności zawodowej w zakresie ogrodnictwa

 

WYDZIAŁY