Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TECHNOLOGIA DREWNA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TECHNOLOGIA DREWNA

Wydział: 
Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Od trzeciego roku do wyboru moduły zajęć z zakresu mechanicznej lub chemicznej technologii drewna (*stacjonarne i niestacjonarne)

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

 

 

Opis kierunku

Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz ważniejszym będzie stosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli wytwarzanie jak najmniejszej ilości odpadów i produktów ubocznych. Jednocześnie współczesny świat wymaga, aby stosowane rozwiązania były jak najbardziej niezawodne. Pokolenia przyszłości będą odchodzić od produktów jednorazowych, na rzecz tego co nie zniszczy się po roku czy dwóch. Tę trwałość zapewnia właśnie drewno, a poznanie nowoczesnych technologii jego przetwarzania otworzy drzwi do współtworzenia branży przyszłości. Stosuj innowacje, aby czynić proces produkcyjny jeszcze bardziej efektywnym. Doradzaj w zakresie zrównoważonej gospodarki surowcami. Projektuj rozwiązania, wspierające codzienne życie innych.

 

 

Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po czterech semestrach (pierwszy stopień) mogą wybrać moduły zajęć związane z mechaniczną (w tym z meblarstwem) lub chemiczną technologią drewna. Obok szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego, realizują także projekty, które prezentują podczas międzynarodowych spotkań na uczelniach zagranicznych oraz na wystawach i pokazach krajowych.

Kierunek studiów Technologia drewna na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

To studia unikatowe, ponieważ kształcenie na tym kierunku prowadzone jest tylko na dwóch wydziałach w Polsce.

Wydział Leśny i Technologii Drewna otrzymał nagrodę Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2020. 

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA  Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy na studiach stacjonarnych  - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Matematycznej, Wiedzy Technicznej, laureaci konkursów: Sprawny w zawodzie - Stolarz i Technik Technologii Drewna, Turniej Młodych Mistrzów Techniki.
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne (kierunek) – 110 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1 950 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: nauki o drewnie; mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych; konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; użytkowania maszyn i narzędzi, urządzeń transportowych; obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej oraz systemów projektowych obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych. Absolwent jest przygotowany do: udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; wykonywania prac wspomagających projektowanie maszyn do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; nadzoru eksploatacji maszyn; doboru materiałów inżynierskich stosowanych na narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa, a także zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych;

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych
 • Jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne
 • Jednostki akredytacyjne i atestacyjne
 • Jednostki badawcze i konsultingowe związane z obróbką i przetwórstwem drewna i tworzyw drzewnych oraz technologią mebli i wyrobów z drewna
 • Jednostki zajmujące się ekonomiką drzewnictwa, logistyką i organizacją procesów produkcyjnych i procesów pracy
 • Jednostki handlowe zajmujące się obrotem tworzywami drzewnymi
 • Studia magisterskie
 • Własna działalność gospodarcza

 

WYDZIAŁY