Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TECHNOLOGIA DREWNA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TECHNOLOGIA DREWNA

Wydział: 
Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

 

 

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia pogłębiają wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii przetwarzania drewna czy materiału lignocelulozowego  i produkowanych z niego wyrobów, co czyni ich specjalistami, docenianymi i poszukiwanymi na rynku pracy.

Kierunek studiów Technologia drewna na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

To studia unikatowe, ponieważ kształcenie na tym kierunku prowadzone jest tylko na dwóch wydziałach w Polsce.

Wydział Leśny i Technologii Drewna otrzymał nagrodę Symbol Nowoczesnego Kształcenia w 2020. 

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • 90% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku technologia drewna,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu testowego weryfikującego efekty uczenia się określone dla kierunku studiówTechnologia drewna pierwszego stopnia; do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci z dyplomem inżyniera lub ukończonym kursem uzupełniającym inżynierskie efekty uczenia się,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku (meblarstwo, leśnictwo, architektura, projektowanie mebli lub wnętrz, kierunki chemiczne, mechaniczne pod warunkiem, że kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim) co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów Technologa drewna pierwszego stopnia.

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

 

Egzamin testowy obejmuje zagadnienia z zakresu: nauki o drewnie i jego ochronie, chemii i chemicznej technologii drewna, tworzyw drzewnych oraz klejenia i uszlachetniania drewna, obrabiarek i urządzeń produkcyjnych oraz tartacznictwa. 

 

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 45 osób

 

Początek zajęć – semestr letni

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele

 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 2 000 zł

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych
 • Jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne
 • Jednostki akredytacyjne i atestacyjne
 • Jednostki badawcze i konsultingowe związane z obróbką i przetwórstwem drewna i tworzyw drzewnych oraz technologią mebli i wyrobów z drewna
 • Jednostki zajmujące się ekonomiką drzewnictwa, logistyką i organizacją procesów produkcyjnych i procesów pracy
 • Jednostki handlowe zajmujące się obrotem tworzywami drzewnymi
 • Własna działalność gospodarcza
 • Szkoła Doktorska

 

WYDZIAŁY