Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat informacyjny Inspektoratu BHP nr 11 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat informacyjny Inspektoratu BHP nr 11

18 grudnia 2020r. godz.14:00. Na polecenie JM Rektora przekazuję Państwu kolejny komunikat, przedstawiający obecną sytuację, związaną z zagrożeniem SARS-CoV-2 i zachorowaniami na COVID-19 w UPP.

Przypadki zgłoszone
 do Inspektoratu BHPiOP
 od 5.10.2020

04.12.2020

14.12.2020

18.12.2020

Przyrost

 

 

 

 

 

Wynik pozytywny Covid 19

53

56

59

3

 

 

 

 

 

Kwarantanna SANEPID

67

68

69

1

 

 

 

 

 

Samoizolacja "uczelniana"

72

74

77

3

 

Zgłoszenia:  bhp@up.poznan.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

https://www.gov.pl/web/gis/jak-sie-zachowac-kiedy-mam-objawy-covid-19-co-zrobic-jak-dowiedzialemam-sie-o-dodatnim-wyniku

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP:     Kierownik mgr Dagmara Kubska-Matysiak

  • Proszę o zgłaszanie problemów własnych, pracowniczych, studenckich, innych na adres mailowy:   cwr@up.poznan.pl
  • Wsparcie psychologiczne w sytuacji zagrożenia zakażeniem i stresu, zgłaszanego przez różne osoby z naszej społeczności akademickiej.

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

https://www.puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/komunuikat-pe-nomocnika-rektora-ds-spo-cznej-odpowiedzialno-ci-uczelni

Podstawowe zasady ograniczające możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2:

  1. Do pracy i na zajęcia na terenie UPP może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19. Na terenie UPP nie mogą przebywać osoby świadczące pracę, studenci, doktoranci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą COVID-19.
  2. Nie mogą przychodzić na zajęcia lub do pracy osoby, które miały możliwy kontakt, na podstawie posiadanej wiedzy z osobą u której stwierdzono niedawno zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub inną infekcją chorobową  i istnieje prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania choroby zakaźnej wśród społeczności uczelni. Osoba z widocznymi objawami chorobowymi może być poproszona
    o opuszczenie budynku UPP.
  3. Należy ograniczyć kontakty bezpośrednie do minimum, natomiast wykorzystywać środki komunikacji na odległość. Odkażać własne miejsce pracy (blat, telefon, klawiaturę, inne narzędzia pracy).
  4. Zasady koniecznych spotkań bezpośrednich to: minimalna odległość 1,5 -2 m, zawsze poprawnie założona maseczka  na nos i usta, ograniczenie czasu spotkania. Konieczne jest częste mycie i odkażanie rąk np. po przekazywaniu lub odbiorze dokumentów.
  5. Zasada ograniczonego zaufania: brak widocznych objawów chorobowych nie oznacza, że dana osoba nie jest nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2.

WYDZIAŁY