Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Inspektoratu BHP nr 1 2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Inspektoratu BHP nr 1 2021

W ostatnim okresie obserwujemy wzrost zakażeń koronawirusem SARS-CoV2 w kraju, regionie jak również w naszej uczelni. Zgodnie z Art. 2071 . § 1. Przekazuję Państwu informacje dotyczące zgłoszonych przypadków w UPP. Rosnące ryzyko zakażenia i jego możliwe konsekwencje, zobowiązują cała społeczność uczelnianą do bezwzględnego przestrzegania zaleceń, obostrzeń sanitarnych i przepisów bhp (szczególnie art.211kp i 212 kp.).

Zgłoszenia do Inspektoratu BHPiOP

Okresy tygodniowe

 

1-7.03.21

8-14.03.21

15.03.21

Zgłoszony wynik pozytywny Covid-19

5

4

 2

Zgłoszona kwarantanna SANEPID

1

2

 1

Zgłoszona "samoizolacja uczelniana"

1

25

 1

 

Podstawowe zasady ograniczające możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2:

  1. Do pracy i na zajęcia na terenie UPP może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19. Na terenie UPP nie mogą przebywać osoby świadczące pracę, studenci, doktoranci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą COVID-19.
  2. Nie mogą przychodzić na zajęcia lub do pracy osoby, które miały możliwy kontakt, na podstawie posiadanej wiedzy z osobą u której stwierdzono niedawno zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub inną infekcją chorobową  i istnieje prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania choroby zakaźnej wśród społeczności uczelni. Osoba z widocznymi objawami chorobowymi może być poproszona
    o opuszczenie budynku UPP.
  3. Należy ograniczyć kontakty bezpośrednie do minimum, natomiast wykorzystywać środki komunikacji na odległość. Odkażać własne miejsce pracy (blat, telefon, klawiaturę, inne narzędzia pracy).
  4. Zasady koniecznych spotkań bezpośrednich to: minimalna odległość 1,5 -2 m, zawsze poprawnie założona maseczka  na nos i usta, ograniczenie czasu spotkania. Konieczne jest częste mycie i odkażanie rąk np. po przekazywaniu lub odbiorze dokumentów.
  5. Zasada ograniczonego zaufania: brak widocznych objawów chorobowych nie oznacza, że dana osoba nie jest nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2.

Załącznik do zarządzenia nr 231-2020 - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 w UPP.pdf (puls.edu.pl)

Z poważaniem

Kierownik Inspektoratu BHPiOP UPP

Robert Filas

WYDZIAŁY