Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informatyka i inżynieria danych - nowy kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informatyka i inżynieria danych - nowy kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Informatyka i inżynieria danych to klucz do sukcesu w dynamicznie rozwijającej się erze cyfrowej. Trwająca od kilku lat transformacja cyfrowa rewolucjonizuje sposób, w jaki działają instytucje i przedsiębiorstwa na całym świecie. Dzięki rozwojowi technologii cyfrowych, dane stały się cennym zasobem, który napędza innowacje i podejmowanie świadomych decyzji. Dlatego obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebni są specjaliści od informatyki i inżynierii danych.

 

 

Nowo tworzący się kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu doskonale wpisuje się w te  potrzeby rynku pracy. Dzięki studiom będzie można dołączyć do grupy specjalistów, którzy projektują i wdrażają zaawansowane systemy przechowywania, przetwarzania i integracji danych. Program kształcenia skupia się nie tylko na teorii, ale również na praktycznym rozwijaniu umiejętności programowania, projektowania i zarządzania infrastrukturą, aby móc skutecznie gromadzić, analizować oraz przekształcać dane w wartościowe informacje. Studenci będą współpracować z doświadczonymi naukowcami i profesjonalistami, aby zdobyć niezbędne umiejętności w pracy z danymi.

 

W programie studiów uwzględniono metody programowania, projektowania, budowania i zarządzania infrastrukturą niezbędną do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i analizowania danych. Program obejmuje zestaw technik i narzędzi, które są wykorzystywane do przekształcania surowych danych w formę użyteczną do analizy oraz w procesie świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

 

„Gotowość cyfrowa przyszłych absolwentów w aspekcie wykonywanej pracy staje się coraz ważniejsza w dzisiejszym szybko zmieniającym się i napędzanym przez technologię świecie. Aby odnieść sukces zawodowy w przyszłości, poszczególne osoby muszą być biegłe w technologii cyfrowej i posiadać szereg umiejętności, które pozwolą im skutecznie poruszać się w cyfrowym krajobrazie” – mówi opiekun kierunku ‪dr hab. inż. Krzysztof Koszela. „Dlatego uzyskana w trakcie studiów wiedza oraz umiejętności i kompetencje pozwolą na efektywne wspomaganie dziedzin i procesów wymagających rozwiązań cyfrowych z równoczesnym uwzględnieniem zasad racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego” – tłumaczy Profesor.

 

Ambicją twórców kierunku informatyka i inżynieria danych jest utworzenie studiów prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową z dużym naciskiem na możliwość praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy przez absolwentów. W związku z tym zaplanowane treści programowe prowadzone będą przez specjalistów nie tylko z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, ale również pozostałych Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz osób z otoczenia gospodarczego. Kontakty ze środowiskiem zewnętrznym pozwolą także na odbycie praktyk zawodowych przez studentów kierunku informatyka i inżynieria danych w potencjalnych miejscach pracy zawodowej.

 

„Nowoczesne podejście do realizacji tego programu studiów w pełni wpisuje się w misję Uniwersytetu jako nowoczesnej uczelni przyrodniczej, będącej liderem aktywności badawczej i kształcenia. Zwiększy to konkurencyjność oferty dydaktycznej naszej Uczelni o nowy, dotychczas nierealizowany w skali kraju kierunek studiów, będący odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora gospodarki, w dobie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych oraz postępującej transformacji cyfrowej” – dodaje prof. dr hab. Klaudia Borowiak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP.

 

Informatyka i inżynieria danych to interdyscyplinarny kierunek, który otwiera szerokie perspektywy kariery zawodowej. Przy jego planowaniu uwzględniono zapotrzebowanie środowiska społeczno-gospodarczego na pracowników odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie systemów przechowywania danych, systemów przetwarzania danych i systemów integracji danych. W zamierzeniach jest wykształcenie potencjalnej kadry ściśle współpracującej z naukowcami, analitykami i innymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, że dane są dostępne i mogą być wykorzystane do formułowania właściwych wniosków i podejmowania świadomych decyzji.

 

Informatyka i inżynieria to kierunek dla wszystkich, którzy chcą zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności, pozwalające odnaleźć się w dynamicznym świecie danych i przyczynić się do tworzenia przyszłości opartej na inteligentnym wykorzystaniu informacji.

 

 

WYDZIAŁY