Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Niecodzienne odkrycie kolonii nocka orzęsionego - zagrożonego gatunku nietoperza | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Niecodzienne odkrycie kolonii nocka orzęsionego - zagrożonego gatunku nietoperza

Nocek orzęsiony to jeden z najrzadszych gatunków nietoperzy rozmnażających się w Polsce. Jest chroniony nie tylko przez prawo krajowe, ale także na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE oraz Konwencji Berneńskiej i Konwencji Bońskiej. Jest jednym z 8 gatunków nietoperzy, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000. Jest gatunkiem ciepłolubnym, w Polsce jego zasięg jest ograniczony jedynie do południowych regionów kraju.

 

 

Jakież było zdziwienie Prezesa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy (OTON) Błażeja Wojtowicza, gdy właściciele budynku zgłaszający problem z kolonią nietoperzy przesłali zdjęcia.  „Chociaż identyfikacja gatunków nietoperzy na podstawie zdjęć jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa, tym razem nie było wątpliwości, nietoperze na zdjęciu to były nocki orzęsione!” – mówi Błażej Wojtowicz . To nie koniec niespodzianek. Budynek mieszkalny, na strychu którego od 15 lat zlokalizowana jest kolonia rozrodcza tego gatunku znajduje się w miejscowości Łazy, na obrzeżach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. „W dniu identyfikacji nietoperzy (11 maja 2021 r.) przebywaliśmy właśnie w okolicy” – opowiadają Jolanta i Andrzej Węgiel, członkowie OTON, będący jednocześnie pracownikami Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. „Po kilku telefonach i krótkiej wymianie informacji, pojechaliśmy na spotkanie z właścicielami budynku goszczącego nietoperze, aby dokonać oceny sytuacji na miejscu”.

 

Okazało się, że spora część kolonii przyleciała właśnie z zimowisk, które zapewne zlokalizowane są w jednej z jaskiń jurajskich, gromadząc się na ścianie budynku w oczekiwaniu na otwarcie okienka wlotowego na strych. „Jak komentowali właściciele, sytuacja taka powtarza się każdego roku” – relacjonują Jolanta i Andrzej Węgiel. „Mimo że są oni pozytywnie nastawieni do przyrody, to jednak kolonia nietoperzy licząca kilkadziesiąt osobników stwarzała im pewne problemy” - dodają. Przede wszystkim nietoperze przebywające na strychu budynku mieszkalnego produkują spore ilości guana, które zalega na stropie. W bieżącym roku, na strychu została położona wełna mineralna, która mogłaby zostać zniszczona. Dlatego też, właściciele podejmowali starania, aby nietoperze przeniosły się w inne miejsce. W tym celu na ścianie budynku wywieszone zostały budki dla nietoperzy. Jak się później dowiedzieli, działania te nie miały szans powodzenia, gdyż nocki orzęsione nie korzystają z takich schronień. Ostatecznie, podjęto decyzję, że po raz kolejny okienko na strych zostanie otwarte, a nietoperze już następnej nocy przeniosły się na strych.

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy podejmie starania o pozyskanie funduszy i zabezpieczenie budynku przed niekorzystnym oddziaływaniem kolonii nietoperzy, poprzez  zamontowanie specjalnego podestu do gromadzenia guana. Ponadto zaplanowano wykonanie przegrody oddzielającej część strychu zajętą przez nietoperze oraz wykonanie adaptacji zapewniających lepsze warunki nietoperzom, które na strychu  rodzą i wychowują swoje młode. Nie będzie to pierwszy przypadek działań dotyczących kolonii rozrodczych na strychach budynków. Na przykład, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” prowadzi od wielu lat program ochrony podkowca małego (innego zagrożonego nietoperza). W ramach tego programu między innymi wyremontowano strychy wielu budynków sakralnych, zakładając dużym kosztem nowe miedziane pokrycia dachowe. Zapewnia to dobre warunki koloniom rozrodczym nietoperzy, jednocześnie zabezpiecza cenne, często zabytkowe obiekty.

 

Tekst i zdjęcia - Jolanta Węgiel, Wydział Leśny i Technologii Drewna
Redakcja - Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY