Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Poznań ma swoich noblistów od zmian klimatu na UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Poznań ma swoich noblistów od zmian klimatu na UPP

Światowy Dzień Ziemi, obchodzony 22 kwietnia, jest największym na świecie świętem ekologicznym, uznawanym aż w 192 krajach. Zmiany klimatu i ochrona środowiska są jednymi z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość. Dlatego w tym Dniu podkreślana jest konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony naszej planety i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Tematem tym zajmował się również Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, który w roku 2007 otrzymał pokojową nagrodę nobla, a w którym pracowało dwóch Polaków - obaj mieszkają w Wielkopolsce i pracują obecnie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

 

Profesorowie Zbigniew Kundzewicz i Piotr Tryjanowski, bo o nich mowa, od lat zajmują się badaniem zmian klimatu i ich skutków, a także przeciwdziałaniem ich Prof. dr hab. Piotr Tryjanowskinegatywnym konsekwencjom. Naukowcy nadal prowadzą badania w tym obszarze i jednocześnie wykładają także na kierunku inżynieria ochrony klimatu, który w zeszłym roku uruchomiony został na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

„Otrzymanie Nagrody Nobla, czy prawdę powiedziawszy bycie częścią wspaniałego zespołu, to był swoisty wiatr w żagle” – wspomina prof. Piotr Tryjanowski, kierownik    Katedry Zoologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. „Dla mnie najważniejsze było to, że ktoś dostrzegł badania, które wcale nie miały być dowodem na zmiany klimatu czy ich brak, tylko po postu pokazaniem, że musimy opisywać zmiany długoterminowe. Nie zawsze musimy się zgadzać w ich interpretacji. Osobiście uważam, że w dyskusji o zmianach klimatu dzisiaj jest stanowczo za dużo polityki, a za mało merytoryki, dlatego też działania są mało skuteczne. Pracując na danych długoterminowych, co cały czas robię, nie sposób uciec od wpływu klimatu. Dysponujemy nie tylko coraz dłuższymi seriami czasowymi, ale także nowszymi metodami analitycznymi, jak i nowoczesnymi technologiami. Połączenie tych faktów powoduje to, że ciągle nasz zespół przygotowuje nowe publikacje i przyglądamy się przede wszystkim behawioralnym adaptacjom zwierząt do zmian klimatu. Zwierzęta, zwłaszcza moje ulubione ptaki, są bardzo plastyczne. Niestety nie wszystko i nie zawsze takie jest i właśnie zadaniem badaczy jest po prostu wskazanie tych grup, które mogą mieć problem ze zmieniającymi się warunkami” – tłumaczy poznański noblista.

„Zmiany klimatu i ich skutki, a także możliwości przeciwdziałania niekorzystnym skutkom zmian klimatu i adaptacji do nich interesują mnie od początku lat 1990-tych” –  Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewiczmówi prof. Zbigniew Kundzewicz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a jednocześnie członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i członek Akademii Europejskiej. „Wieloletnia współpraca z Międzynarodowym Zespołem ds. Zmian Klimatu (IPCC) była dla mnie arcyciekawym doświadczeniem naukowym. Czterokrotnie miałem zaszczyt i przyjemność pełnić rolę koordynatora i autora prowadzącego publikacji IPCC, kierując wielodyscyplinarnymi i wielokulturowymi zespołami badaczy z całego świata. Niestety, ciągle istnieje poważny rozdźwięk między postawami nauki i polityki. Piszemy o tym w nowym artykule https://doi.org/10.3390/su15065411. W ostatnich dziesięcioleciach światowi naukowcy potrafili radykalnie poprawić zrozumienie różnych aspektów zmiany klimatu, ale wyniki badań naukowych i rekomendacje ekspertów nie przekładają się na działania polityczne prowadzące do redukcji globalnych emisji gazów cieplarnianych. Istnieją więc poważne obawy, że będzie bardzo trudno zapobiec niebezpiecznym konsekwencjom zmiany klimatu. W tej sytuacji inżynieria ochrony klimatu ma zasadnicze znaczenie” – mówi prof. Kundzewicz.

Poznańscy nobliści wykładają między innymi właśnie  na kierunku studiów inżynieria ochrony klimatu, realizowanym od zeszłego roku na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP. Kierunek ten wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na nowych specjalistów, którzy zmierzyć się mają z konsekwencjami wynikającymi ze zmian klimatu. Zachodzące zmiany klimatyczne znacząco wpływają na otaczające nas środowisko oraz na zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym i uwarunkowania legislacyjne. Wiąże się to z koniecznością kształcenia nowych specjalistów z tego zakresu, których spojrzenie na problemy zmian klimatu i adaptacji do nich będzie szerokie z uwzględnieniem aspektowych technicznych, środowiskowych oraz społecznych.  Szerokie spojrzenie i najnowszą wiedzę z tego obszaru zapewnia multidyscyplinarny zespół dydaktyków i naukowców, wśród którzy są poznańscy nobliści. 

 

 

WYDZIAŁY