Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dr inż. Patrycja Kwaśniewska nagrodzona przez Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN za pracę doktorską pt. „Kofeina jako potencjalny fungicyd w ochronie drewna” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr inż. Patrycja Kwaśniewska nagrodzona przez Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN za pracę doktorską pt. „Kofeina jako potencjalny fungicyd w ochronie drewna”

14 listopada 2023 r.  na posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk wręczono dyplomy Laureatom Nagród Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna za rok 2022. Posiedzenie odbyło się w Warszawie, w Sali im. E. Majewskiego Pałacu Staszica.

 

 

Miło nam zakomunikować, że na posiedzeniu uhonorowano dr inż. Patrycję Kwaśniewską-Sip za najlepszą pracę doktorską w zakresie drzewnictwa w edycji 2022. Pani Doktor  logo Polskiej Akademii Nauk zrealizowała pracę doktorską pt. „Kofeina jako potencjalny fungicyd w ochronie drewna”. Promotorem był prof. UPP dr hab. Grzegorz Cofta.

 

Badania jakie prowadziła w Pani Doktor są nowatorskie i wpisują się w tematykę stworzenia materiału lignocelulozowego neutralnego dla środowiska naturalnego a zarazem nie ulegającego korozji biologicznej. Doktorantce udało się wytypować „związek wiodący”, alkaloid-kofeinę. Jest to substancja otrzymywana na skalę techniczną i do tej pory nie została zarejestrowana jako fungicyd w środkach ochrony drewna. Pani dr Patrycja Kwaśniewska-Sip oznaczyła aktywność fungistatyczną względem grzybów zasiedlających drewno. Badania jakie wykonała doktorantka wykazały między innymi dużą wymywalność kofeiny z drewna. Z tego powodu przeprowadziła obliczenia kwanto-mechaniczne wykazujące możliwość istnienia połączeń pomiędzy głównym chemicznym składnikiem drewna – ligniną. Obliczenia teoretyczne potwierdziła analizą instrumentalną zachodzących reakcji chemicznych, co umożliwiło zaproponowanie utrwalenia kofeiny w tkance drzewnej na drodze modyfikacji termicznej drewna nasyconego tym alkaloidem. Ponadto stworzyła preparat do ochrony drewna przed biodeterioracją bazującym na kofeinie.

 

prof. dr hab. Piotr Łakomy

WYDZIAŁY