Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Granty Opus 24 i Sonata 18 dla naukowców UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Granty Opus 24 i Sonata 18 dla naukowców UPP

 

W rozstrzygniętych konkursach OPUS 24 i SONATA 18 złożono 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania, w tym pięć projektów naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

OPUS to najpopularniejszy konkurs w ofercie Narodowego Centrum Nauki skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery  kierownika projektu, posiadanego stopnia czy tytułu naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. W konkursie OPUS 24 do NCN wpłynęło 1921 wniosków na łączną kwotę niemal 2,7 mld zł. Finansowanie otrzymały 224 wnioski o wartości ponad 364,4 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 11,66%.

Na liście laureatów OPUS 24 znaleźli się:

  • Prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek z Katedry Biochemii i Biotechnologii (WRO)  tytuł projektu „Dinukleozydopolifosforany (NpnN') jako element molekularnego mechanizmu odpowiedzi roślin na środowiskowe czynniki stresowe na przykładzie winorośli (Vitis vinifera L.)”. Konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim, liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
  • dr hab. Jakub Cieślak z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt (WWZ) tytuł projektu „Poznawanie podłoża molekularnego zmienności antygenów erytrocytarnych koni z wykorzystaniem metod serologicznych i genetycznych”;
  • dr hab. inż. Zofia Madeja z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt  (WWZ) tytuł projektu  „Rola mitochondriów w kształtowaniu rozwoju zarodków ssaków, od zapłodnienia do pierwszych sygnałów indukujących różnicowanie komórek”.   

Konkurs SONATA 18 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1094 wnioski, których łączna wartość przekroczyła 1,2 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 139 projektów o wartości ponad 155,5 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 12,79%.

Wśród laureatów SONATA 18 są:

  • dr inż. Martyna  Wieczorek z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego (WNZ) tytuł projektu „Nowe podejścia analityczne w chemii żywności – cienkowarstwowa mikroekstrakcja do fazy stałej (TFSPME) do analizy substancji zapachowych w napojach alkoholowych”;
  • dr Adam Choryński    z Katedry Budownictwa i Geoinżynierii (WI)  tytuł projektu „Elastyczność (odporność) miast: podatność na ryzyka meteorologiczne polskich miast w kontekście procesów rewitalizacyjnych”.

Z listą wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursach OPUS 24 i SONATA 18 oraz ich opisami popularnonaukowymi można się zapoznać tutaj.

 

Listy rankingowe do pobrania (.pdf): OPUS 24, SONATA 18

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY