Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy UPP współautorami "Katalogu metod zagospodarowania wód opadowych dla dróg, placów i parkingów" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy UPP współautorami "Katalogu metod zagospodarowania wód opadowych dla dróg, placów i parkingów"

Polska należy do krajów o najmniejszych w Europie zasobach wodnych. Dlatego tak ważne jest nie tylko oszczędzanie tych zasobów, ale również efektywne zagospodarowanie wód opadowych. Ich zagospodarowanie w miastach stanowi jedno z największych wyzwań. Naukowcy Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej na co dzień zajmują się tym tematem w swoich badaniach, a ich jeden z ostatnio zrealizowanych projektów to współautorstwo „Katalogu metod zagospodarowania wód opadowych dla dróg, placów i parkingów”.

 

 

„Katalog metod zagospodarowania wód opadowych dla dróg, placów i parkingów” powstał na zlecenie Aquanet Retencja Sp. z o.o. i dotyczy prezentacji aktualnych  Grafika z okładki katalogu rozwiązań uwzględniających lokalne zagospodarowanie wód opadowych rekomendowanych dla miasta Poznania. Katalog prezentuje zasady i metody zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni parkingów, placów, chodników i pasów drogowych.

Opracowanie obejmuje charakterystykę rozwiązań, które znajdują zastosowanie w obrębie zabudowy mieszkaniowej, zarówno jednorodzinnej, wielorodzinnej, jak i przy obiektach usługowych, czy też przemysłowych. Uzupełnienie stanowi katalog ulic oraz opracowanie dotyczące uwarunkowań formalno-prawnych gospodarki wodami opadowymi w granicach administracyjnych miast. Dokument powstawał głównie z myślą o projektantach, planistach czy urzędnikach, ale także mieszkańcach, którzy mogą wyrobić sobie pogląd na konieczność uwzględniania w przestrzeni miejskiej wydajnego i zrównoważonego systemu zagospodarowania wód opadowych.

 

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej

Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP

 

Zdjęcie ze składem komitetu redakcyjnego

WYDZIAŁY