Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy UPP wybrani do Rad Naukowych Instytutów PAN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy UPP wybrani do Rad Naukowych Instytutów PAN

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostali wybrani w skład Rad Naukowych Instytutów PAN na kadencję 2023-2026.

 

 

Na członków Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego w Jabłonnie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powołani zostali: Logo Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, czł. koresp. PAN oraz prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, czł. koresp. PAN. Pani Profesor Szumacher została również ponownie wybrana na funkcję przewodniczącej Rady.

 

Członkami Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostali powołani: prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. koresp. PAN oraz prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, czł. koresp. PAN    

 

W skład Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin PAN weszli: prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN, prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzecz. PAN oraz prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz.

 

W Radzie Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN zasiada prof. dr hab. Marek Świtoński, będąc jednocześnie wybranym na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady. 

 

Członkami PAN wskazanymi do udziału w pracach Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN są: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, czł. koresp. PAN oraz prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN.
 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

 

 

WYDZIAŁY