Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól członkiem Komisji Ewaluacji Nauki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól członkiem Komisji Ewaluacji Nauki

Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach została powołana na członka Komisji Ewaluacji Nauki. Uroczyste wręczenie powołań odbędzie się 4 kwietnia 2023 r.

 

 

Do podstawowych zadań Komisji Ewaluacji Nauki należy przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazu wydawnictw  prof. dr hab, Małgorzata Pomorska-Mól publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji; sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy; ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej; sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich, a także współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY