Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka w Radzie Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka w Radzie Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka prof. dr hab. inż.  Mariusz Sojka z Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  powołany został do Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach.  

 

 

5 kwietnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ITP-PIB, podczas którego nowo wybrani członkowie Rady Naukowej otrzymali nominacje z rąk Zastępcy Dyrektora  Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW Bartosza Dąbrowskiego oraz prof. dr. hab. Wiesława Dembka, występującego w imieniu Dyrektora Instytutu.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - PIB (ITP - PIB) prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej,  edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, a także realizowanie zadań normalizacyjnych, aprobacyjnych, kontrolno-weryfi­kacyjnych, certyfikacyjnych  i homologacyjnych, wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych, jednostki certyfikacyjnej i jednostki notyfikowanej.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY