Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ukraińska naukowczyni z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej laureatką prestiżowego unjnego programu grantowego - stypendium im. Marii Skłodowskiej-Curie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ukraińska naukowczyni z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej laureatką prestiżowego unjnego programu grantowego - stypendium im. Marii Skłodowskiej-Curie

Assistant prof. dr Iryna Vaskina z Katedry Ekologii i Technologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Państwowego w Sumach, obecnie pracująca w Katedrze Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP znalazła się wśród laureatów najbardziej prestiżowego unijnego programu grantowego – stypendium im. Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA4Ukraine).

 

 

Komisja Europejska ogłosiła wyniki naboru w ramach inicjatywy MSCA4Ukraine, która wspiera wysiedlonych naukowców z Ukrainy. 13 pochodzących z Ukrainy  Logo programu stypendialnego im. Marii Skłodowskiej-Curie - MSCA 4 Ukraine doktorantów i 111 naukowców ze stopniem doktora będzie mogło kontynuować swoje badania w państwach członkowskich UE oraz państwach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

 

Projekt prof. Vaskiny jest jednym z sześciu , które będą realizowane w Polsce. Poza projektem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dwa projekty będą realizowane w Polskiej Akademii Nauk oraz po jednym na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie i Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Naukowcy będą pracować nad nowoczesnymi projektami obejmującymi wszystkie dyscypliny naukowe, jak również będą mieli możliwość rozwoju kariery naukowej oraz uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach. Prof. Vaskiny prowadzi badania w zakresie produkcji biogazu w Laboratorium Ekotechnologii UPP.

Długość przyznanych stypendiów wynosi od ośmiu miesięcy do dwóch lat. Większość wybranych wniosków dotyczy nauk biologicznych, nauk społecznych i humanistycznych oraz chemicznych.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Iryna Vaskina - laureatka stypendium im. Marii Skłodowskiej-Curie

WYDZIAŁY