Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyniki konkursu MINIATURA 7 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyniki konkursu MINIATURA 7

49 badaczek i badaczy z całej Polski, w tym naukowiec Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP, otrzyma finansowanie od NCN na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Łącznie na pojedyncze działania naukowe NCN przeznaczy ponad 2 mln złotych.

 

 

Wśród laureatów znalazło się działanie naukowe realizowane przez dr. inż. Łukasza Tomczyka dotyczące otrzymywania, charakterystyki oraz oceny biologicznej aktywnych  pochodnych lizozymu – na kwotę 48 497 zł

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego siódmej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura7

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY